Sveučilišni studij

Biologija i kemija

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Studij Biologije i Kemije je studij koji se izvodi u dogovoru odjela za biologiju i odjela za kemiju. Student tijekom studiranja stječe znanja i vještine potrebne za svakodnevno istraživanje na području biologije i kemije.
Cilj je kod studenta razviti dovoljno snažnu logiku za rješavanje problematike biologije, ali kemije. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti se najkvalitetnijim alatima.
Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovnim znanjem i problemima izbiologije i kemije. Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja biologije i kemije te sposobnost kvalitetnog pristupa istraživanju i rješavanju problema korištenjem raznih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
60360 Opća kemija I – Renata Odžak 45 0 15 7.0
60362 Praktikum iz opće kemije I – Renata Odžak 0 45 0 3.0
133970 Biologija stanice – Nada Bezić 30 30 0 6.0
133973 Opća zoologija – Biljana Rađa 30 45 0 6.0
69126* Terenska nastava iz opće zoologije – Biljana Rađa 15 0 0 0.5
133974 Matematika – Anka Golemac 30 30 0 5.0
79338* Tjelesna i zdravstvena kultura I – Mladen Hraste 0 30 0 0.5
4866 Strani jezik u struci I > Potrebno je odabrati 2 ECTS boda

 

Strani jezik u struci I

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
60683 Strani jezik u struci I (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61241 Strani jezik u struci I (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

II. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
60361 Opća kemija II – Renata Odžak 45 0 15 7.0
60363 Praktikum iz opće kemije II – Renata Odžak 0 45 0 3.0
133975 Opća botanika – Nada Bezić, Valerija Dunkić 45 45 0 7.0
69129* Terenska nastava iz opće botanike – Valerija Dunkić 15 0 0 0.5
133976 Anatomija čovjeka – Ivana Bočina 30 0 0 3.0
60384 Opća fizika – Željana Bonačić Lošić 30 15 0 4.0
79340 Informatika – Divna Krpan 15 15 0 3.0
79339* Tjelesna i zdravstvena kultura II – Mladen Hraste 0 30 0 0.5
4867 Strani jezik u struci II > Potrebno je odabrati 2 ECTS boda

 

Strani jezik u struci II

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
60684 Strani jezik u struci II (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61242 Strani jezik u struci II (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

III. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
133979 Genetika – Jasna Puizina 30 30 0 4.0
133977 Histologija – Ivana Bočina 30 30 0 5.0
133978 Osnove mikrobiologije – Mirjana Skočibušić 15 15 0 3.0
133755 Molekularna biologija – Jasna Puizina 30 30 0 5.0
60919 Analitička kemija I – Ivica Ljubenkov 30 0 15 4.0
60920 Praktikum iz analitičke kemije I – Ivica Ljubenkov 0 45 0 3.0
60922 Organska kemija I – Maja Pavela Vrančić 45 0 15 6.0

IV. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
133981 Talofita – Mirjana Skočibušić 30 30 0 5.0
133995 Avertebrata – Biljana Rađa 30 45 0 6.5
60940 Analitička kemija II – Ivica Ljubenkov 30 0 15 4.0
60941 Praktikum iz analitičke kemije II – Ivica Ljubenkov 0 45 0 3.0
60943 Organska kemija II – Maja Pavela Vrančić 45 0 15 6.0
60944 Praktikum iz organske kemije – Maja Pavela Vrančić 0 60 0 4.5
69135* Terenska nastava iz avertebrata – Biljana Rađa 15 0 0 0.5
102097* Terenska nastava iz talofita – Mirjana Skočibušić 15 0 0 0.5

V. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
133982 Vertebrata – Mate Šantić 30 45 0 6.5
133763 Fiziologija bilja – Valerija Dunkić 45 45 0 8.0
61086 Biokemija I – Maja Pavela Vrančić 30 0 15 6.5
69143* Terenska nastava iz vertebrata – Mate Šantić 15 0 0 0.5
79344 Anorganska kemija – Zoran Grubač 45 0 15 4.0
79345 Praktikum iz anorganske kemije – Zoran Grubač 0 45 0 2.0
7009 Izborni kolegiji preddiplomski studij Biologije i kemije > Upisuje se predmet iz B. ili iz K. ukupno 2 ECTS

 

Izborni kolegiji preddiplomski studij Biologije i kemije

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79373 Bioinformatika – Stjepan Orhanović 15 15 0 2.0
79359 Ekologija i zaštita okoliša – Mirjana Skočibušić 30 0 0 2.0
147999 Ekotoksikologija – Mirjana Skočibušić 15 15 0 2.0
87298 Gospodarenje i zaštita mora – Mate Šantić 30 0 0 2.0
147991 Invazivne biljke – Mirko Ruščić 15 15 0 2.0
79364 Invazivni morski organizmi – Mirjana Skočibušić 30 0 0 2.0
134023 Izolacija fitonutrijenata – Renata Odžak 15 15 0 2.0
79366 Makrozoobentos krških tekućica – Biljana Rađa 15 0 15 2.0
133984 Odabrana poglavlja iz citogenetike – Jasna Puizina 15 15 0 2.0
79354 Osnove histoloških tehnika – Ivana Bočina 15 15 0 2.0
79369 Povijest kemije – Roko Vladušić 15 0 0 2.0
79377 Prirodni biološki aktivni spojevi – Maja Pavela Vrančić 15 15 0 2.0
79355 Procjena bioloških bogatstava mora – Nedo Vrgoč 15 15 0 2.0
79370 Toksikologija – Viljemka Bučević Popović 30 0 0 2.0
79374 Uvod u znanstveni rad – Stjepan Orhanović 15 0 15 2.0
79351 Uzgoj bilja – Juraj Kamenjarin 30 0 0 2.0
134020 Virologija – Nada Bezić 30 0 0 2.0

VI. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
133994 Animalna fiziologija – Mate Šantić 45 45 0 7.5
133986 Kormofita – Juraj Kamenjarin 30 30 0 6.0
61093 Biokemija II – Maja Pavela Vrančić 30 0 15 6.5
68382 Praktikum iz biokemije – Viljemka Bučević Popović 0 60 0 4.0
69147* Terenska nastava iz kormofita – Juraj Kamenjarin 15 0 0 0.5
79380 Završni preddiplomski rad 0 0 15 2.0
7653 Izborni kolegiji za VI. Semester B/K preddiplomski > Upisuje se jedan kolegij Biologije 2 ECTS i jedan kolegij Kemije 2 ECTS

 

Izborni kolegiji za VI. Semester B/K preddiplomski

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79363 Čovjek i zdravlje – Ivana Bočina 30 0 0 2.0
79356 Dinamika eksploatiranih populacija – Nedo Vrgoč 30 0 0 2.0
79365 Ekologija podzemnih staništa – Biljana Rađa 15 0 15 2.0
79357 Ekologija ranih razvojnih stadija riba – Mate Šantić 15 0 15 2.0
87374 Evolucija čovjeka – Jasna Puizina 15 0 15 2.0
79361 Izolacija i primjena eteričnih ulja – Valerija Dunkić 15 15 0 2.0
148058 Kartiranje flore Hrvatske – Mirko Ruščić 15 15 0 2.0
134038 Kemija ugljikohidrata u prehrani – Renata Odžak 30 0 0 2.0
79360 Metabolizam kserofita – Nada Bezić, Valerija Dunkić 15 15 0 2.0
133988 Mikrobiologija mora – Mirjana Skočibušić 15 15 0 2.0
79367 Odabrana poglavlja iz biokemije – Stjepan Orhanović 30 0 0 2.0
79353 Praktikum iz molekularne genetike – Jasna Puizina 0 30 0 2.0
79371 Prirodni toksini u moru – Maja Pavela Vrančić 15 0 0 2.0
79352 Raznolikost flore Hrvatske – Juraj Kamenjarin 30 0 0 2.0
79376 Uvod u nutricionizam – Katja Ćurin 30 0 0 2.0
134027 Začinsko i aromatsko bilje – Nada Bezić, Valerija Dunkić 15 15 0 2.0

DIPLOMSKI STUDIJ

Kroz diplomski studij student se sve više upoznaje sa problematikom u radnom okruženju kroz stručne prakse i kolegije koji ga na to pripremaju. Student se nastavlja susretati sa problematikom koja stoji iza biologije, odnosno kemije. Izborni kolegiji pružaju studentu mogućnost izbora u kojem smjeru će sebe profilirati. Kroz dvije godine diplomskog studija student bi trebao steći dovoljno znanja i iskustva da po završetku studija može biti u potpunosti pripremljen na radno okruženje i navike, ili za nastavak studija.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
133991 Specijalna mikrobiologija – Mirjana Skočibušić 15 15 0 3.0
133992 Ekologija životinja i zoogeografija – Mate Šantić 45 30 0 6.5
66566 Fizikalna kemija I – Renato Tomaš 45 0 15 5.0
66570 Kemija u industriji – Marina Trgo 15 0 0 2.0
148060 Terenska nastava iz ekologije životinja i zoogeografije – Mate Šantić 0 15 0 0.5
66601 Statistika – Snježana Braić 15 15 0 2.0
79106 Psihologija odgoja i obrazovanja I – Nikola Marangunić 30 0 15 3.0
79107 Didaktika – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
87423* Tjelesna i zdravstvena kultura III – Mladen Hraste 0 30 0 0.5

II. semetar

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
133996 Ekologija bilja i geobotanika – Juraj Kamenjarin 45 30 0 7.0
66569 Fizikalna kemija II – Renato Tomaš 30 0 15 5.0
66605 Praktikum iz fizikalne kemije – Renato Tomaš 0 45 0 4.0
69152* Terenska nastava iz ekologije bilja i geobotanike – Juraj Kamenjarin 30 0 0 1.0
60986 Psihologija odgoja i obrazovanja II – Nikola Marangunić 30 0 15 3.0
79847 Metodika nastave kemije I – Roko Vladušić 30 0 30 4.0
79848 Metodika nastave biologije I – Mirko Ruščić 30 0 30 4.0
79121 Pedagogija – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79122* Stručno-pedagoška praksa – Antun Arbunić 0 0 15 1.0
87425* Tjelesna i zdravstvena kultura IV – Mladen Hraste 0 30 0 0.5
7711 Izborni predmeti iz biologije: Dipl.st. B/K. II. sem. > Upisuju se 2 ECTS

 

Izborni predmeti iz biologije: Dipl.st. B/K. II. sem.

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79363 Čovjek i zdravlje – Ivana Bočina 30 0 0 2.0
79356 Dinamika eksploatiranih populacija – Nedo Vrgoč 30 0 0 2.0
79365 Ekologija podzemnih staništa – Biljana Rađa 15 0 15 2.0
79357 Ekologija ranih razvojnih stadija riba – Mate Šantić 15 0 15 2.0
148066 Ekološki odgoj – Mirko Ruščić 15 15 0 2.0
79361 Izolacija i primjena eteričnih ulja – Valerija Dunkić 15 15 0 2.0
148067 Izvanučionička nastava biologije – Mirko Ruščić 15 15 0 2.0
79360 Metabolizam kserofita – Nada Bezić, Valerija Dunkić 15 15 0 2.0
133988 Mikrobiologija mora – Mirjana Skočibušić 15 15 0 2.0
79352 Raznolikost flore Hrvatske – Juraj Kamenjarin 30 0 0 2.0
134027 Začinsko i aromatsko bilje – Nada Bezić, Valerija Dunkić 15 15 0 2.0
79353 Praktikum iz molekularne genetike – Jasna Puizina 0 30 0 2.0
87374 Evolucija čovjeka – Jasna Puizina 15 0 15 2.0

III. semetar

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
134000 Metodika nastave kemije II – Roko Vladušić 30 0 30 5.0
134001 Praktikum iz metodike nastave kemije I – Roko Vladušić 0 45 0 2.0
134002 Metodika nastave biologije II – Mirko Ruščić 30 0 30 5.0
133963 Sociologija odgoja i obrazovanja I – Siniša Kuko 15 0 15 2.0
148083 Praktikum iz metodike nastave biologije I – Mirko Ruščić 0 45 0 2.0
68141 Biokemija III – Stjepan Orhanović 30 0 15 4.0
68142 Evolucija – Jasna Puizina 30 0 0 3.0
148085 Embriologija – Ivana Bočina 15 0 15 2.5
5879 Izborni predmeti za 3. Semester > Upisuje se jedan predmet iz kemije, 2 ECTS. i dva predmeta iz obrazovanja, 4 ECTS

 

Izborni predmeti za III. Semester

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79373 Bioinformatika – Stjepan Orhanović 15 15 0 2.0
134008 Istraživački usmjerena nastava biologije – Mirko Ruščić 15 0 15 2.0
134007 Istraživanja u kemijskom obrazovanju – Roko Vladušić 15 0 15 2.0
134023 Izolacija fitonutrijenata – Renata Odžak 15 15 0 2.0
79108 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje – Mladen Hraste 15 15 0 2.0
79115 Pedagogija slobodnog vremena – Antun Arbunić 15 0 15 2.0
79369 Povijest kemije – Roko Vladušić 15 0 0 2.0
79377 Prirodni biološki aktivni spojevi – Maja Pavela Vrančić 15 15 0 2.0
79370 Toksikologija – Viljemka Bučević Popović 30 0 0 2.0
79109 Upravljanje razredom – Morana Koludrović 15 0 15 2.0
79374 Uvod u znanstveni rad – Stjepan Orhanović 15 0 15 2.0
79368 Viši praktikum iz biokemije – Viljemka Bučević Popović 0 30 0 2.0

IV. semetar

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
134009 Diplomski rad 0 0 30 12.0
148096 Metodička praksa nastave biologije sa seminarom – Mirko Ruščić 0 30 15 3.0
134011 Praktikum iz metodike nastave kemije II – Roko Vladušić 0 45 0 3.0
148097 Praktikum iz metodike nastave biologije II – Mirko Ruščić 0 45 0 3.0
148095 Metodička praksa nastave kemije sa seminarom – Roko Vladušić 0 30 15 3.0
148094 Biotehnologija – Viljemka Bučević Popović 15 15 0 2.5
8258 Izborni predmeti, Diplomski studij B/K. II.g. IV.sem. > Upisuje se jedan kolegija, 2 ECTS

 

Izborni predmeti, Diplomski studij B/K. II.g. IV.sem.

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79233 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti – Antun Arbunić 15 0 15 2.0
67180 Metodologija istraživanja u obrazovanju – Antun Arbunić 15 0 15 2.0
79232 Poučavanje učenika s posebnim potrebama – Esmeralda Sunko 15 0 15 2.0
79234 Pozitivna psihologija – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0
134010 Psihologija prehrane – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0
60525 Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0

Dokumenti

Plan i program (preddiplomski)
Kolegiji studija Biologija i kemija (preddiplomski)
Teme završnih i diplomskih radova 2013./14. (Kemija)
Preduvjeti za upis kolegija (Kemija)
Preduvjeti za upis kolegija (Biologija)