Sveučilišni studij

Fizika i informatika

Preddiplomski studij

Studij Fizike i Informatike je studij u dogovoru odjela za fiziku i odjela za informatiku. Student tijekom studiranja stječe znanja i vještine potrebne za svakodnevno rješavanje problematike iz područja fizike uz korištenje raznih informatičkih alata.
Cilj je kod studenta razviti dovoljno snažnu logiku za rješavanje problematike fizike, ali i informatike. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti se najkvalitetnijim alatima.Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovama fizike i matematike, osnovama računarstva i programiranja u jednostavnijim programskim jezicima. Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja fizike i informatike te sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem raznih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
60463 Matematika I – Saša Krešić Jurić, Joško Mandić 45 45 0 8.0
60407 Opća fizika I – Ante Bilušić 60 30 15 9.0
79242 Uvod u računarstvo – Andrina Granić, Saša Mladenović 30 30 0 5.0
79243 Programiranje I – Ani Grubišić 30 30 0 6.0
78978* Tjelesna i zdravstvena kultura I – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
4871 Strani jezik u struci I> Potrebno je odabrati 2 ECTS boda

 

Strani jezik u struci I

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
61674 Strani jezik u struci I (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61241 Strani jezik u struci I (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

II. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
60452 Matematika II – Marko Matić, Gordan Radobolja 45 45 0 8.0
144670 Opća fizika II – Ante Bilušić 60 30 15 9.0
60455 Praktikum iz opće fizike I – Ante Bilušić 0 40 0 3.0
79244 Programiranje II – Divna Krpan 30 30 0 6.0
78979* Tjelesna i zdravstvena kultura II – Mladen Hraste 0 30 0 1.0

 

Strani jezik u struci II -> potrebno je odabrati 2 ECTS boda

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
61675 Strani jezik u struci II (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61242 Strani jezik u struci II (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

III. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79323 Matematika III – Tanja Vučičić 30 30 0 6.0
79662 Praktikum iz opće fizike II – Ante Bilušić 0 40 0 2.5
79596 Opća fizika III – Mile Dželalija 60 30 15 8.0
79282 Strukture podataka i algoritmi – Marko Rosić, Divna Krpan 30 30 0 6.0
78980* Tjelesna i zdravstvena kultura III – Mladen Hraste 0 30 0 1.0

IV. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
133795 Moderna fizika – Željana Bonačić Lošić 30 10 5 3.0
79563 Matematika IV – Saša Krešić Jurić 45 45 0 8.0
79663 Praktikum iz opće fizike III – Ante Bilušić 0 40 0 2.5
79600 Opća fizika IV – Paško Županović 60 30 15 8.0
79071 Klasična mehanika I – Željko Antunović 30 15 15 5.0
79286 Baze podataka – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
78981* Tjelesna i zdravstvena kultura IV – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
134182 Osnove kompleksne analize za fizičare – Željana Bonačić Lošić 30 20 0 4.0

V. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
148162 Praktikum iz opće fizike IV – Ante Bilušić 0 40 0 3.0
133798 Klasična mehanika II – Željko Antunović 30 15 15 5.0
79089 Elektrodinamika I – Željko Antunović 30 15 15 5.0
79328 Operacijski sustavi – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
79284 Objektno orijentirano programiranje – Saša Mladenović 30 30 0 6.0
79285 Računalne mreže – Ante Burilović, Marko Rosić 30 30 0 5.0

 

VI. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79098 Elektrodinamika II – Željko Antunović 30 15 15 5.0
148165 Kvantna fizika I – Leandra Vranješ Markić 30 30 0 6.0
79288 Arhitektura računala – Andrina Granić 30 30 0 6.0
79555 Praktikum – arhitektura računala – Andrina Granić 0 30 0 2.0
79327 Programiranje mrežnih aplikacija – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
79554 Uvod u programsko inženjerstvo – Branko Žitko 30 30 0 5.0
79102 Završni preddiplomski rad 0 0 15 2.0

Diplomski studij

Kroz diplomski studij student se sve više upoznaje sa problematikom u radnom okruženju kroz stručne prakse i kolegije koji ga na to pripremaju. Student se nastavlja susretati sa problematikom koja stoji iza informatike, odnosnofizike. Izborni kolegiji pružaju studentu mogućnost izbora u kojem smjeru će sebe profilirati. Kroz dvije godine diplomskog studija student bi trebao steći dovoljno znanja i iskustva da po završetku studija može biti u potpunosti pripremljen na radno okruženje i navike, ili za nastavak studija.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
111955 Statistička fizika I – Larisa Zoranić 30 15 15 5.0
68195 Povijest klasične fizike – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
148169 Kvantna fizika II – Leandra Vranješ Markić 30 30 0 6.0
79107 Didaktika – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79106 Psihologija odgoja i obrazovanja I – Nikola Marangunić 30 0 15 3.0
79324 Uvod u umjetnu inteligenciju – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
67182 Matematički programski alati I – Jurica Perić 0 15 0 1.0
7050 Izborni iz fizike 1 > minimalno 3 ECTS boda

 

Izborni predmeti iz fizike 1

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79285 Relativistička fizika – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
99956 Bioinformatika – Anita Kriško 30 15 0 6.0
148168 Eksperimentalne metode moderne fizike – Ante Bilušić 30 15 0 4.0
111947 Mehanika neprekidnih sredina – Paško Županović 45 0 0 3.0

II. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79121 Pedagogija – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79122* Stručno-pedagoška praksa – Antun Arbunić 0 0 15 1.0
60986 Psihologija odgoja i obrazovanja II – Nikola Marangunić 30 0 15 3.0
79119 Metodika nastave fizike I – Ivica Aviani 30 30 30 6.0
79581 Metodika nastave informatike I – Ivica Boljat 30 30 30 6.0
79235 Primjena statistike u istraživanju obrazovanja – Antun Arbunić 30 15 0 3.0
7052 Izborni informatički 1,2,3 > minimalno 10ECTS bodova

 

Izborni informatički 1,2,3

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
148038 Raspodijeljeni sustavi – Marko Rosić 30 0 30 5.0
147940 Inteligentni agenti – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
79330 Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi – Andrina Granić 30 30 0 5.0
147939 Računalna grafika – Hrvoje Kalinić 30 30 0 5.0
147945 Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata – Marko Rosić, Hrvoje Kalinić 30 0 30 5.0

III. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
133963 Sociologija odgoja i obrazovanja I – Siniša Kuko 15 0 15 2.0
148109 Fizika čvrstog stanja – Ivica Aviani 45 15 0 5.0
79559 Sustavi E-učenja – Ani Grubišić 30 30 0 5.0
79116 Metodologija istraživanja u obrazovanju – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79127 Metodika nastave fizike II – Ivica Aviani 30 30 30 6.0
79673 Metodika nastave informatike II – Ivica Boljat 30 30 30 6.0
148047 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I – Ivica Boljat 0 30 15 3.0
7055 DHZ-izborni kolegij > odabrati jedan od kolegija

 

DHZ-izborni kolegij

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79675 Napredni modeli nastave – Sonja Kovačević 15 0 15 2.0
79109 Upravljanje razredom- Morana Koludrović 15 0 15 2.0

IV. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
148056 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom II – Ivica Boljat 0 30 15 3.0
79240 Seminar iz metodike fizike s nastavnom praksom – Franjo Sokolić 0 0 60 4.0
79772 Diplomski rad 0 0 30 11.0
7056 Izborni pedagoški > Odabrati jedan od kolegija (koji nije prethodno odslušan)
7052 Izborni informatički 1,2,3 > Minimalno 5ECTS bodova
7057 Izborni iz fizike 2 > Odabrati jedan od kolegija, minimalno 3ECTS

 

Izborni pedagoški (*odabrati jedan prethodno neodslušan)

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79232 Poučavanje učenika s posebnim potrebama – Esmeralda Sunko 15 0 15 2.0
68238 Znanstvena komunikacija – Dejan Vinković 20 0 10 2.0

 

Izborni informatički (**Min 5 ECTS)

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
148038 Raspodijeljeni sustavi – Marko Rosić 30 0 30 5.0
147940 Inteligentni agenti – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
79330 Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi – Andrina Granić 30 30 0 5.0
147939 Računalna grafika – Hrvoje Kalinić 30 30 0 5.0
147945 Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata – Marko Rosić, Hrvoje Kalinić 30 0 30 5.0

 

Izborni FIzike (***Min 3 ECTS )

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
99957 Biofizika – Davor Juretić, Larisa Zoranić 30 30 0 6.0
67173 Fizika mora i oceana – Ivica Vilibić 20 10 0 3.0
97419 Nuklearna fizika – Mile Dželalija 30 30 0 4.0
68220 Povijest moderne fizike – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
68173 Uvod u diferencijalnu geometriju – Joško Mandić 30 30 0 6.0
67165 Uvod u geofiziku – Darko Koračin 30 15 0 4.0

Dokumenti

Plan i program (preddiplomski)
Kolegiji Odjela za fiziku (preddiplomski)
Kolegiji Odjela za informatiku
Kolegiji Odjela za fiziku (diplomski)
Preduvjeti za upis kolegija (Informatika)
Preduvjeti za upis kolegija (Fizika)