Sveučilišni studij

Fizika

Preddiplomski studij

Studij Fizike je studij na odjelu za fiziku. Student tijekom studiranja stječe znanja i vještine potrebne za svakodnevno rješavanje problematike iz područja fizike.
Cilj je kod studenta razviti dovoljno snažnu logiku za rješavanje i najsloženije problematike fizike. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti se najkvalitetnijim pristupima problemima fizike.Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovama fizike ali i matematike. Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja matematike i fizike te sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem različitih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija.

Za dodatne informacije o studiju pogledajte dokumente na dnu ove stranice ili kontaktirajte pročelnika odjela

BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
60463 Matematika I – Saša Krešić Jurić, Joško Mandić 45 45 0 8.0
60407 Opća fizika I – Ante Bilušić 60 30 15 9.0
97126 Opća kemija za fizičare – Renata Odžak 30 30 15 6.0
78978* Tjelesna i zdravstvena kultura I – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
4877 Strani jezik u struci I > Potrebno je odabrati 2 ECTS boda
7010 Izborni kol.studije Fizike I.sem. > Upisuju se 3 ECTS

 

Strani jezik u struci I

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
61674 Strani jezik u struci I (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61241 Strani jezik u struci I (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

 

Izborni kol.studije Fizike I.sem.

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79382 Opća biologija – Nada Bezić 30 15 0 3.0
61264 Prirodne znanosti i okoliš – Mile Dželalija 30 10 0 4.0
63969 Temeljni pojmovi u fizici – Ivica Aviani 30 0 15 3.0

II. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
144688 Linearna algebra i matrični račun – Borka Jadrijević 45 45 0 8.0
60452 Matematika II – Marko Matić, Gordan Radobolja 45 45 0 8.0
60455 Praktikum iz opće fizike I – Ante Bilušić 0 40 0 3.0
144670 Opća fizika II – Ante Bilušić 60 30 15 9.0
78979* Tjelesna i zdravstvena kultura II – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
4878 Strani jezik u struci II > Potrebno je odabrati 2 ECTS boda

 

Strani jezik u struci II

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
61675 Strani jezik u struci II (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61242 Strani jezik u struci II (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

III. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
114792 Programiranje u struci I – Hrvoje Kalinić 30 30 0 4.0
60972 Obične diferencijalne jednadžbe – Tanja Vučičić 30 30 0 6.0
79662 Praktikum iz opće fizike II – Ante Bilušić 0 40 0 2.5
79596 Opća fizika III – Mile Dželalija 60 30 15 8.0
87598 Matematičke metode fizike I – Leandra Vranješ Markić 45 30 0 6.0
78980* Tjelesna i zdravstvena kultura III – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
5748 Izborni predmeti za III.sem. > Potrebno je odabrati 2 ECTS boda

 

Izborni predmeti za III.sem.

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
66904 Organska kemija – Stjepan Orhanović 20 0 0 2.0
60523 Sociologija znanosti – Renata Relja 15 0 15 2.0

IV. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
133795 Moderna fizika – Željana Bonačić Lošić 30 10 5 3.0
87741 Programiranje u struci II – Hrvoje Kalinić 30 30 0 5.0
79071 Klasična mehanika I – Željko Antunović 30 15 15 5.0
79663 Praktikum iz opće fizike III – Ante Bilušić 0 40 0 2.5
79600 Opća fizika IV – Paško Županović 60 30 15 8.0
87742 Matematičke metode fizike II – Željana Bonačić Lošić 45 30 0 6.0
78981* Tjelesna i zdravstvena kultura IV – Mladen Hraste 0 30 0 1.0

V. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
133798 Klasična mehanika II – Željko Antunović 30 15 15 5.0
111955 Statistička fizika I – Larisa Zoranić 30 15 15 5.0
148162 Praktikum iz opće fizike IV – Ante Bilušić 0 40 0 3.0
79089 Elektrodinamika I – Željko Antunović 30 15 15 5.0
79383 Matematičke metode fizike III – Larisa Zoranić 30 30 0 5.0
5907 Izborni predmeti za V. Semester > Potrebno je upisati minimalno 7 ECTS

 

Izborni predmeti za V. Semester

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
68385 Biokemija I – Maja Pavela Vrančić 30 0 15 6.0
67182 Matematički programski alati I – Jurica Perić 0 15 0 1.0
79778 Mehanika neprekidnih sredina – Paško Županović 30 15 0 3.0
60993 Molekularna biologija – Jasna Puizina 30 0 0 4.0
79284 Objektno orijentirano programiranje – Saša Mladenović 30 30 0 6.0
79328 Operacijski sustavi – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
79386 Osnove elektronike I – Siniša Antonijević 30 0 15 5.0
67166 Osnove meteorologije – Željka Fuchs 30 10 0 4.0
61264 Prirodne znanosti i okoliš – Mile Dželalija 30 10 0 4.0
79282 Strukture podataka i algoritmi – Marko Rosić, Divna Krpan 30 30 0 6.0

VI. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
148165 Kvantna fizika I – Leandra Vranješ Markić 30 15 15 6.0
79098 Elektrodinamika II – Željko Antunović 30 15 15 5.0
111958 Statistička fizika II – Larisa Zoranić 30 15 15 5.0
79387 Završni preddiplomski rad 0 0 15 3.0
7059 Izborni preddiplomski FIZIKA > Potrebno je upisati minimalno 11 ECTS bodova

 

Izborni preddiplomski FIZIKA

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79286 Baze podataka – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
68398 Biokemija II – Maja Pavela Vrančić 30 0 15 6.0
67173 Fizika mora i oceana – Ivica Vilibić 20 10 0 3.0
79278 Matematički programski alati II – Jurica Perić 0 15 0 1.0
87263 Osnove elektronike II – Siniša Antonijević 30 0 15 5.0
67322 Parcijalne diferencijalne jednadžbe – Saša Krešić Jurić 30 30 0 6.0
68391 Praktični rad iz astronomije – Dejan Vinković 0 0 20 5.0
79624 Praktikum iz biokemije – Viljemka Bučević Popović 0 45 0 3.0
60525 Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0
68173 Uvod u diferencijalnu geometriju – Joško Mandić 30 30 0 6.0
67165 Uvod u geofiziku – Darko Koračin 30 15 0 4.0

Diplomski studij

Studenti koji upišu diplomski studij Fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu mogu birati između 5 različitih smjerova. To su:

  • Nastavnički smjer
  • Biofizika
  • Fizika okoliša
  • Računarska fizika

Svaki od studija traje 2 godine i potrebno je ostvarili 120 ECTS bodova za njihov završetak.

Za dodatne informacije o studiju pogledajte dokumente na dnu ove stranice ili kontaktirajte pročelnika odjela

BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA – NASTAVNIČKI SMJER

I. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
148169 Kvantna fizika II – Leandra Vranješ Markić 30 30 0 6.0
148109 Fizika čvrstog stanja – Ivica Aviani 45 15 0 5.0
148168 Eksperimentalne metode moderne fizike – Ante Bilušić 30 15 0 4.0
68195 Povijest klasične fizike – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
79107 Didaktika – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79106 Psihologija odgoja i obrazovanja I – Nikola Marangunić 30 0 15 3.0
7051 Izborni predmeti za I. Semester -> Upisuje se barem 6 ECTS bodova

 

Izborni predmeti za I. Semester

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
134043 Biofizika slušanja i govora – Damir Kovačić 12 4 4 5.0
99956 Bioinformatika – Anita Kriško 30 30 0 6.0
68206 Dinamika atoma u plinovima i tekućinama – Larisa Zoranić 30 30 0 5.0
68301 Fizika Jadranskog mora i Sredozemlja -Ivica Vilibić 30 15 0 4.0
67182 Matematički programski alati I – Jurica Perić 0 15 0 1.0
111947 Mehanika neprekidnih sredina – Paško Županović 45 0 0 3.0
79284 Objektno orijentirano programiranje – Saša Mladenović 30 30 0 6.0
79386 Osnove elektronike I – Siniša Antonijević 30 0 15 5.0
67166 Osnove meteorologije – Željka Fuchs 30 10 0 4.0
79672 Relativistička fizika – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
111970 Termodinamika nepovratnih procesa – Paško Županović 45 0 0 6.0

II. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
97419 Nuklearna fizika – Mile Dželalija 30 30 0 4.0
68220 Povijest moderne fizike – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
79121 Pedagogija – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79122* Stručno-pedagoška praksa – Antun Arbunić 0 0 15 1.0
60986 Psihologija odgoja i obrazovanja II – Nikola Marangunić 30 0 15 3.0
79235 Primjena statistike u istraživanju obrazovanja – Antun Arbunić 30 15 0 3.0
79119 Metodika nastave fizike I – Ivica Aviani 30 30 30 6.0
7078 Izborni kolegiji za II. Semester -> Upisuje se barem 7 ECTS bodova.

 

Izborni predmeti za II. Semester

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
99957 Biofizika – Davor Juretić, Larisa Zoranić 30 30 0 6.0
133884 Biostatistika – Tanja Vučičić 30 30 0 5.0
99734 Istraživački rad iz astrofizike II – Dejan Vinković 0 0 20 5.0
99735 Istraživački rad iz računarske fizike I – Mile Dželalija 0 0 20 5.0
79233 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti – Antun Arbunić 15 0 15 2.0
79278 Matematički programski alati II – Jurica Perić 0 15 0 1.0
99958 Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima – Damir Kovačić 30 15 0 4.0
82747 Molekularna elektronika – Željko Crljen 30 0 15 4.0
134044 Napredna fizika čvrstog stanja – Veljko Zlatić 30 15 15 5.0
87409 Obnovljivi izvori energije – Vedran Boras 15 0 15 2.0
87263 Osnove elektronike II – Siniša Antonijević 30 0 15 5.0
79232 Poučavanje učenika s posebnim potrebama – Esmeralda Sunko 15 0 15 2.0
79234 Pozitivna psihologija – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0
148176 Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici – Leandra Vranješ Markić 20 30 0 6.0
97418 Uvod u atomsku i molekularnu fiziku – Franjo Sokolić 30 0 30 6.0
68173 Uvod u diferencijalnu geometriju – Joško Mandić 30 30 0 6.0
68238 Znanstvena komunikacija – Dejan Vinković 20 0 10 2.0
148193 Tehnologija formiranja filmova – Davor Gracin 15 15 0 4.0
148194 Fizika poluvodiča I – Davor Gracin 30 0 0 4.0

III. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
133963 Sociologija odgoja i obrazovanja – Siniša Kuko 15 0 15 2.0
79116 Metodologija istraživanja u obrazovanju – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79127 Metodika nastave fizike II – Ivica Aviani 30 30 30 6.0
7717 Izborni DHZ kolegiji za III. Semester -> Upisuje se barem 4 ECTS boda.
7082 Izborni iz fizike za III. Semester -> Upisuje je barem 15 ECTS bodova

 

Izborni DHZ kolegiji za III. Semester

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79108 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje – Mladen Hraste 15 15 0 2.0
79675 Napredni modeli nastave – Sonja Kovačević 15 0 15 2.0
79559 Sustavi E-učenja – Ani Grubišić 30 30 0 5.0
79109 Upravljanje razredom – Morana Koludrović 15 0 15 2.0

 

Izborni iz fizike za III. Semester

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
68251 Atomska i molekularna spektroskopija – Franjo Sokolić 20 10 0 4.0
98623 Elementarne čestice – Željko Antunović 30 15 0 5.0
88341 Numeričko modeliranje elektronske strukture – Željko Crljen 30 15 0 5.0
115672 Paralelno programiranje – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
79740 Praktikum iz osnova elektronike – Hrvoje Turić 0 30 0 3.0
112027 Uvod u bioinformatiku – Davor Juretić 15 15 0 2.0
148195 Istraživački rad iz računarske fizike II – Leandra Vranješ Markić 10 0 20 5.0
148196 Fizika plazme i fuzijska tehnologija – Dragan Poljak 45 30 0 6.0

VI. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79240 Seminar iz metodike fizike s nastavnom praksom – Franjo Sokolić 0 0 60 4.0
79687 Metodika nastave fizike III – Ivica Aviani 30 30 30 6.0
79688 Diplomski rad – Ante Bilušić 0 0 10 18.0
7718 Izborni kolegiji za IV. Semester -> Upisuju se 2 ECTS boda

 

Izborni kolegiji za IV. Semester

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79233 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti – Antun Arbunić 15 0 15 2.0
79232 Poučavanje učenika s posebnim potrebama – Esmeralda Sunko 15 0 15 2.0
79234 Pozitivna psihologija – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0
68238 Znanstvena komunikacija – Dejan Vinković 20 0 10 2.0

PREDMETI PO SEMESTRIMA – ASTROFIZIKA

I. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
148169 Kvantna fizika II – Leandra Vranješ Markić 30 15 0 5.0
68197 Moderna astrofizika I – Moshe Elitzur 30 30 0 5.0
68198 Astronomske metode opažanja I – Andreas Seifahrt 10 20 0 3.0
68258 Istraživački rad – Dejan Vinković 0 0 20 5.0
5894 Izborni predmeti za I.Semester -> Potrebno je upisati 4 ECTS boda

 

Izborni predmeti za I.Semester

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
66717 Govorništvo 0 15 15 2.0
60450 Njemački jezik za početnike I – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 30 2.0
60525 Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0
66893 Uvod u simboličku logiku – Berislav Žarnić 15 0 15 2.0

II. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
68223 Moderna astrofizika II – Dejan Vinković 30 30 0 5.0
68224 Astronomske metode opažanja II – Suvi Tuulia Kas Gezari 10 20 0 3.0
68199 Istraživački rad 30 15 0 5.0
5954 Izborni predmeti iz Grupe A -> Potrebno je upisati najmanje 8 ECTS
5955 Izborni predmeti iz Grupe B > Upisuje se najviše 6 ECTS

 

Izborni predmeti iz grupe A

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
99957 Biofizika – Davor Juretić, Larisa Zoranić 30 30 0 6.0
68302 Kvantna teorija atoma i molekula – Franjo Sokolić 20 15 15 5.0
99958 Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima – Damir Kovačić 30 15 0 4.0
97419 Nuklearna fizika – Mile Dželalija 30 30 0 4.0
87263 Osnove elektronike II – Siniša Antonijević 30 0 15 5.0
67322 Parcijalne diferencijalne jednadžbe – Saša Krešić Jurić 30 30 0 6.0
68220 Povijest moderne fizike – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
147939 Računalna grafika – Hrvoje Kalinić 30 30 0 5.0

 

Izborni predmeti iz grupe B

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
60522 Jezična kultura – Jadranka Nemeth-Jajić 15 0 15 2.0
68358 Mediji u odgoju i obrazovanju 15 0 15 2.0
60540 Njemački jezik za početnike II – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 30 2.0
68457 Psihologija samomotivacije – Mirjana Nazor 15 0 15 2.0
60523 Sociologija znanosti – Renata Relja 15 0 15 2.0

III. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
68259 Istraživački rad – Dejan Vinković 0 0 30 10.0
68237 Moderna astrofizika III – Tomislav Prokopec 30 30 0 5.0
68238 Znanstvena komunikacija – Dejan Vinković 20 0 10 2.0

VI. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
68256 Diplomski rad 0 0 10 30.0

PREDMETI PO SEMESTRIMA – BIOFIZIKA


I. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
148169 Kvantna fizika II – Leandra Vranješ Mrkić 30 30 0 6.0
148168 Eksperimentalne metode moderne fizike – Ante Bilušić 30 15 0 4.0
99956 Bioinformatika – Anita Kriško 30 30 0 6.0
134043 Biofizika slušanja i govora – Damir Kovačić 12 4 4 5.0
68200 Molekularna genetika – Jasna Puizina 24 12 10 5.0
7066 Izborni predmeti za I. Semester -> Potrebno je upisati minimalno 4 ECTS boda

 

Izborni predmeti za I. Semester

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
68385 Biokemija I – Maja Pavela Vrančić 30 0 15 6.0
68206 Dinamika atoma u plinovima i tekućinama – Larisa Zoranić 30 30 0 5.0
148109 Fizika čvrstog stanja – Ivica Aviani 45 15 0 5.0
66566 Fizikalna kemija I – Renato Tomaš 30 15 0 4.0
67182 Matematički programski alati I – Jurica Perić 0 15 0 1.0
60993 Molekularna biologija – Jasna Puizina 30 0 0 4.0
79284 Objektno orijentirano programiranje – Saša Mladenović 30 30 0 6.0
66904 Organska kemija – Stjepan Orhanović 20 0 0 2.0
79386 Osnove elektronike I – Siniša Antonijević 30 0 15 5.0
68195 Povijest klasične fizike – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
79282 Strukture podataka i algoritmi – Marko Rosić, Divna Krpan 30 30 0 6.0

II. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
97418 Uvod u atomsku i molekularnu fiziku – Franjo Sokolić 30 0 30 6.0
99957 Biofizika – Davor Juretić, Larisa Zoranić 30 30 0 6.0
99958 Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima – Damir Kovačić 30 15 0 4.0
79716 Istraživački rad iz bioinformatike – Anita Kriško 10 0 30 8.0
7080 Izborni predmeti za II. Semester -> potrebno upisati barem 6 ECTS bodova

 

Izborni predmeti za II. Semester

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
68398 Biokemija II – Maja Pavela Vrančić 30 0 15 6.0
133884 Biostatistika – Tanja Vučičić 30 30 0 5.0
66566 Fizikalna kemija II – Renato Tomaš 30 15 0 5.0
102043 Istraživački rad iz bioznanosti – Vlasta Bonačić Koutecky 0 0 20 5.0
82747 Molekularna elektronika – Željko Crljen 30 0 15 4.0
134044 Napredna fizika čvrstog stanja 30 15 15 5.0
97419 Nuklearna fizika – Mile Dželalija 30 30 0 4.0
87409 Obnovljivi izvori energije – Vedran Boras 15 0 15 2.0
87263 Osnove elektronike II – Siniša Antonijević 30 0 15 5.0
68220 Povijest moderne fizike – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
79234 Pozitivna psihologija – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0
79624 Praktikum iz biokemije – Viljemka Bučević Popović 0 45 0 3.0
148176 Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici – Leandra Vranješ Markić 30 30 0 6.0
68238 Znanstvena komunikacija – Dejan Vinković 20 0 10 2.0

III. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
-72 Biomehanika – Mile Dželalija 15 30 30 5.0
68240 Fizika DNK, kromatina i virusa – Rudi Podgornik 20 20 0 5.0
111970 Termodinamika nepovratnih procesa – Paško Županović 45 0 0 6.0
103021 Odabrana poglavlja iz biofizike – Marija Raguž 30 15 0 5.0
99959 Istraživački rad (obilazak vrsnih laboratorija i učestvovanje u bar jednom istraživačkom eksperimentu) – Jasna Puizina, Marija Raguž, Damir Kovačić 5 15 0 4.0
7084 Izborni predmeti za III. Semester -> Potrebno je upisati barem 10 ECTS

Izborni predmeti za III. Semester

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
68251 Atomska i molekularna spektroskopija – Franjo Sokolić 20 10 0 4.0
68206 Dinamika atoma u plinovima i tekućinama – Larisa Zoranić 30 30 0 5.0
148196 Fizika plazme i fuzijska tehnologija – Dragan Poljak 45 30 0 6.0
98623 Elementarne čestice – Željko Antunović 30 15 0 5.0
148195 Istraživački rad iz računarske fizike II – Leandra Vranješ Markić 10 20 0 5.0
79108 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje – Mladen Hraste 15 15 0 2.0
79284 Objektno orijentirano programiranje – Saša Mladenović 30 30 0 6.0
99714 Računarske metode i njihova primjena u nano i biofizici – Vlasta Bonačić Koutecky 30 0 15 5.0
79282 Strukture podataka i algoritmi – Marko Rosić, Divna Krpan 30 30 0 6.0

VI. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
68256 Diplomski rad 0 0 10 30.0

PREDMETI PO SEMESTRIMA – FIZIKA OKOLIŠA


I. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
70124 Obnovljivi izvori energije i održivi razvoj – Darko Koračin, Željka Fuchs 30 0 0 3.0
98635 Seminar iz fizike okoliša I – Darko Koračin, Željka Fuchs 20 0 20 4.0
98634 Istraživački rad iz fizike okoliša I – Darko Koračin, Željka Fuchs 0 0 20 4.0
148217 Globalne klimatske promjene – Darko Koračin, Željka Fuchs 30 15 0 3.0
148169 Kvantna fizika II – Leandra Vranješ Markić 30 15 0 5.0
7069 Izborna grupa O -> Potrebno je upisati 12 ECTS bodova

 

Izborna grupa O

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
99956 Bioinformatika – Anita Kriško 30 30 0 6.0
68206 Dinamika atoma u plinovima i tekućinama – Larisa Zoranić 30 30 0 5.0
148168 Eksperimentalne metode moderne fizike – Ante Bilušić 30 15 0 4.0
148109 Fizika čvrstog stanja – Ivica Aviani 45 15 0 5.0
68301 Fizika Jadranskog mora i Sredozemlja – Ivica Vilibić 30 15 0 4.0
66566 Fizikalna kemija I – Renato Tomaš 30 15 0 5.0
99733 Istraživački rad iz astrofizike I – Dejan Vinković 0 0 20 5.0
68252 Numeričko modeliranje dinamike u atmosferi – Željka Fuchs 20 15 0 4.0
67166 Osnove meteorologije – Željka Fuchs 30 10 0 4.0
68195 Povijest klasične fizike – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
79285 Računalne mreže – Ante Burilović, Marko Rosić 30 30 0 5.0
79672 Relativistička fizika – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
111970 Termodinamika nepovratnih procesa – Paško Županović 45 0 15 6.0
87477 Uvod u geoinformacijske sustave – Vlado Dadić 30 30 0 5.0

II. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
68204 Tehnike mjerenja u istraživanjima okoliša – Darko Koračin 30 30 0 5.0
68859 Odabrana poglavlja prirodnih znanosti okoliša – Darko Koračin 30 10 0 4.0
98636 Istraživački rad iz fizike okoliša II – Darko Koračin, Željka Fuchs 0 0 20 4.0
98637 Seminar iz fizike okoliša II – Darko Koračin, Željka Fuchs 20 0 20 4.0
79775 Obnovljivi izvori energije i održivi razvoj – Frano Barbir 30 30 0 5.0
7081 Izborna grupa O – II. Semester -> Potrebno je upisati 13 ECTS bodova

 

Izborna grupa O – II. Semester

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79286 Baze podataka – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
133884 Biostatistika – Tanja Vučičić 30 30 0 5.0
67173 Fizika mora i oceana – Ivica Vilibić 20 10 0 3.0
99734 Istraživački rad iz astrofizike II – Dejan Vinković 0 0 20 5.0
99735 Istraživački rad iz računarske fizike I – Mile Dželalija 0 0 20 5.0
102043 Istraživački rad iz bioznanosti – Vlasta Bonačić Koutecky 0 0 20 5.0
79278 Matematički programski alati II – Jurica Perić 0 15 0 1.0
99958 Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima – Damir Kovačić 30 15 0 4.0
97419 Nuklearna fizika – Mile Dželalija 30 30 0 4.0
87409 Obnovljivi izvori energije – Vedran Boras 15 0 15 2.0
68220 Povijest moderne fizike – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
79234 Pozitivna psihologija – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0
148176 Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici – Leandra Vranješ Markić 20 30 10 6.0
67165 Uvod u geofiziku – Darko Koračin 30 15 0 4.0
68238 Znanstvena komunikacija – Dejan Vinković 20 0 10 2.0
66569 Fizikalna kemija II – Renato Tomaš 30 0 15 5.0

III. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
148232 Dinamika i modeliranje geofizičkih fluida – Željka Fuchs 30 20 0 5.0
148230 Istraživački rad iz fizike okoliša III – Željka Fuchs, Darko Koračin 0 0 20 4.0
148231 Seminar iz fizike okoliša III – Željka Fuchs, Darko Koračin 20 0 20 4.0
79819 Promjene u okolišu i rizici 30 15 0 4.0
7085 Izborna grupa O III. Semester -> Potrebno je upisati barem 13 ECTS bodova

 

Izborna grupa O III. Semester

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
67167 Astronomija i astrofizika – Dejan Vinković 30 15 0 4.0
68251 Atomska i molekularna spektroskopija – Franjo Sokolić 20 10 0 4.0
98623 Elementarne čestice – Željko Antunović 30 15 0 5.0
148196 Fizika plazme i fuzijska tehnologija – Dragan Poljak 45 30 0 6.0
68301 Fizika Jadranskog mora i Sredozemlja – Ivica Vilibić 30 15 0 4.0
99791 Istraživački rad iz astrofizike III 0 0 20 5.0
79108 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje – Mladen Hraste 15 15 0 2.0
134043 Biofizika slušanja i govora – Damir Kovačić 12 4 4 5.0
98627 Numeričke metode u fizici visokih energija – Ivica Puljak 15 20 10 6.0
88341 Numeričko modeliranje elektronske strukture – Željko Crljen 30 15 0 5.0
79284 Objektno orijentirano programiranje – Saša Mladenović 30 30 0 6.0
79282 Strukture podataka i algoritmi – Marko Rosić, Divna Krpan 30 30 0 6.0

VI. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
68256 Diplomski rad 0 0 10 30.0

PREDMETI PO SEMESTRIMA – RAČUNARSKA FIZIKA


I. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
148169 Kvantna fizika II – Leandra Vranješ Markić 30 15 0 5.0
148109 Fizika čvrstog stanja – Ivica Aviani 45 15 0 5.0
148168 Eksperimentalne metode moderne fizike – Ante Bilušić 30 15 0 4.0
68206 Dinamika atoma u plinovima i tekućinama – Larisa Zoranić 30 30 0 5.0
7070 Izborni kolegiji za I. Semester -> Potrebno je upisati 11 ECTS bodova

 

Izborni kolegiji za I. Semester

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
134043 Biofizika slušanja i govora – Damir Kovačić 12 4 4 5.0
99956 Bioinformatika – Anita Kriško 30 30 0 6.0
79246 Euklidski prostori – Anka Golemac 30 30 0 5.0
68301 Fizika Jadranskog mora i Sredozemlja – Ivica Vilibić 30 15 0 4.0
66566 Fizikalna kemija I – Renato Tomaš 45 0 15 5.0
67182 Matematički programski alati I – Jurica Perić 0 15 0 1.0
111947 Mehanika neprekidnih sredina – Paško Županović 30 15 0 3.0
79284 Objektno orijentirano programiranje – Saša Mladenović 30 30 0 6.0
79328 Operacijski sustavi – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
79386 Osnove elektronike I – Siniša Antonijević 30 0 15 5.0
67166 Osnove meteorologije – Željka Fuchs 30 10 0 4.0
68195 Povijest klasične fizike – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
79285 Računalne mreže – Ante Burilović, Marko Rosić 30 30 0 5.0
79672 Relativistička fizika – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
79282 Strukture podataka i algoritmi – Marko Rosić, Divna Krpan 30 30 0 6.0
111970 Termodinamika nepovratnih procesa – Paško Županović 45 0 0 6.0
147923 Uvod u geoinformacijske sustave – Vlado Dadić 30 30 0 5.0

II. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
97419 Nuklearna fizika – Mile Dželalija 30 30 0 4.0
97418 Uvod u atomsku i molekularnu fiziku – Franjo Sokolić 30 0 30 6.0
148176 Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici – Leandra Vranješ Markić 20 30 10 6.0
99958 Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima – Damir Kovačić 30 15 0 4.0
7089 Izborni predmeti za II. Semester -> Potrebno je upisati barem 10 ECTS bodova

 

Izborni predmeti za II. Semester

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79286 Baze podataka – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
99957 Biofizika – Davor Juretić, Larisa Zoranić 30 30 0 6.0
133884 Biostatistika – Tanja Vučičić 30 30 0 5.0
67173 Fizika mora i oceana – Ivica Vilibić 20 10 0 3.0
66569 Fizikalna kemija II – Renato Tomaš 30 15 0 5.0
99734 Istraživački rad iz astrofizike II – Dejan Vinković 0 0 20 5.0
99735 Istraživački rad iz računarske fizike I – Mile Dželalija 0 0 20 5.0
79716 Istraživački rad iz bioinformatike – Anita Kriško 10 0 30 8.0
102043 Istraživački rad iz bioznanosti – Vlasta Bonačić Koutecky 0 0 20 5.0
79278 Matematički programski alati II – Jurica Perić 0 15 0 1.0
68286 Međuzvjezdana materija – Dejan Vinković 30 15 0 3.0
82747 Molekularna elektronika – Željko Crljen 30 0 15 4.0
134044 Napredna fizika čvrstog stanja – Veljo Zlatić 30 15 15 5.0
79583 Numerička analiza – Jurica Perić 30 30 0 5.0
87409 Obnovljivi izvori energije – Vedran Boras 15 0 15 2.0
87263 Osnove elektronike II – Siniša Antonijević 30 0 15 5.0
67322 Parcijalne diferencijalne jednadžbe – Saša Krešić Jurić 30 30 0 6.0
68220 Povijest moderne fizike – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
79234 Pozitivna psihologija – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0
79327 Programiranje mrežnih aplikacija – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
147939 Računalna grafika – Hrvoje Kalinić 30 30 0 5.0
68173 Uvod u diferencijalnu geometriju – Joško Mandić 30 30 0 6.0
67165 Uvod u geofiziku – Darko Koračin 30 15 0 4.0
67169 Uvod u vjerojatnost i statistiku – Snježana Braić 45 45 0 8.0
68238 Znanstvena komunikacija – Dejan Vinković 20 0 10 2.0
68286 Međuzvjezdana materija – Dejan Vinković 30 0 10 3.0
148193 Tehnologija formiranja filmova – Davor Gracin 0 15 15 4.0
148194 Fizika poluvodiča I – Davor Gracin 3 0 0 4.0

III. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
98623 Elementarne čestice – Željko Antunović 30 15 0 5.0
98627 Numeričke metode u fizici visokih energija – Ivica Puljak 15 20 10 6.0
88341 Numeričko modeliranje elektronske strukture – Željko Crljen 30 15 0 5.0
7086 Izborni predmeti za III. Semester -> Upisuje se 14 ECTS

 

Izborni predmeti za III. Semester

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
68251 Atomska i molekularna spektroskopija – Franjo Sokolić 20 10 0 4.0
134043 Biofizika slušanja i govora – Damir Kovačić 12 4 4 5.0
99956 Bioinformatika – Anita Kriško 30 30 0 6.0
148195 Istraživački rad iz računarske fizike II – Leandra Vranješ Markić 10 0 20 5.0
79108 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje – Mladen Hraste 15 15 0 2.0
79778 Mehanika neprekidnih sredina – Paško Županović 30 15 0 3.0
79284 Objektno orijentirano programiranje – Saša Mladenović 30 30 0 6.0
79328 Operacijski sustavi – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
67166 Osnove meteorologije – Željka Fuchs 30 10 0 4.0
68195 Povijest klasične fizike – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
79740 Praktikum iz osnova elektronike – Hrvoje Turić 0 30 0 3.0
79285 Računalne mreže – Ante Burilović, Marko Rosić 30 30 0 5.0
99714 Računarske metode i njihova primjena u nano i biofizici – Vlasta Bonačić Koutecky 30 0 15 5.0
79672 Relativistička fizika – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
79282 Strukture podataka i algoritmi – Marko Rosić, Divna Krpan 30 30 0 6.0
148196 Fizika plazme i fuzijska tehnologija – Dragan Poljak 45 30 0 6.0
111970 Termodinamika nepovratnih procesa – Paško Županović 45 0 0 6.0
68247 Uvod u supravodljivost – Ante Bilušić 30 0 0 3.0

IV. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
68256 Diplomski rad 0 0 10 30.0

Dokumenti

Plan i program (preddiplomski)
Kolegiji Odjela za fiziku (preddiplomski)
Kolegiji Odjela za fiziku (diplomski)
Preduvjeti za upis kolegija (Fizika)
Prelazak na diplomske studije (Odjel za fiziku)