Sveučilišni studij

Informatika i tehnika

Preddiplomski studij

Student tijekom studiranja stječe znanja i vještine potrebne za svakodnevno rješavanje problematike iz ovih područja.
Problematika i logika koja stoji iza njezinog rješavanja ostaje nepromjenjena, ali se mijenja pristup i tehnologija. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti najpopularnije alate.Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se iz dijela informatike na prvoj godini susretati sa matematikom, osnovama računarstva i programiranja u jednostavnijim programskim jezicima. Iz dijela tehnike savladat će vještine tehničkog crtanja i upoznati se sa osnovama termodinamike. Kroz daljnje studiranje student ulazi dublje u problematiku te savladava vještine i znanja operacijskih sustava, baza podataka, programiranja, elektrotehnike i elektronike, tehničke mehanike i elemenata strojeva …
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
60463 Matematika I – Saša Krešić Jurić, Joško Mandić 45 45 0 8.0
79242 Uvod u računarstvo – Andrina Granić, Saša Mladenović 30 30 0 5.0
79243 Programiranje I – Ani Grubišić 30 30 0 6.0
144691 Grafičko komuniciranje i dizajn I – Tomislav Matić 30 30 0 6.0
78978* Tjelesna i zdravstvena kultura I – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
4875 Strani jezik u struci I > Potrebno je odabrati 2 ECTS boda

Strani jezik u struci I

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
61674 Strani jezik u struci I (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61241 Strani jezik u struci I (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

II. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
60452 Matematika II – Marko Matić, Gordan Radobolja 45 45 0 8.0
79401 Uvod u fiziku – Ivica Luketin 45 15 0 4.0
79244 Programiranje II – Divna Krpan 30 30 0 6.0
79245 Praktikum-Internet usluge – Lada Maleš, Marko Rosić 0 30 0 2.0
144697 Grafičko komuniciranje i dizajn II – Tomislav Matić 15 15 0 3.0
79736 Uvod u nauku o toplini – Hrvoje Turić 30 15 0 4.0
78979* Tjelesna i zdravstvena kultura II – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
4876 Strani jezik u struci II > Upisuje se jedan kolegij
7015 Izborni kol. preddipl.st.I/T. II.Semester, DHZ I > Upisuje se jedan kolegij

 

Strani jezik u struci II

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
61675 Strani jezik u struci II (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61242 Strani jezik u struci II (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

 

Izborni kol. preddipl.st.I/T. II.Semester, DHZ I

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
60522 Jezična kultura – Jadranka Nemeth-Jajić 15 0 15 2.0
60450 Njemački jezik za početnike I – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 30 2.0
60525 Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0

III. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79323 Matematika III – Tanja Vučičić 30 30 0 6.0
79282 Strukture podataka i algoritmi – Marko Rosić, Divna Krpan 30 30 0 6.0
79284 Objektno orijentirano programiranje – Saša Mladenović 30 30 0 6.0
79737 Materijali – Hrvoje Turić 45 15 0 5.0
79738 Tehnička mehanika i čvrstoća – Tomislav Matić 45 15 0 6.0
78980* Tjelesna i zdravstvena kultura III – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
5744 Izborni predmeti za III.sem. DHZ II > Potrebno je odabrati 2 ECTS boda

 

Izborni predmeti za III.sem. DHZ II

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
60540 Njemački jezik za početnike II – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 30 2.0
60523 Sociologija znanosti – Renata Relja 15 0 15 2.0

IV. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79563 Matematika IV – Saša Krešić Jurić 45 45 0 8.0
79286 Baze podataka – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
79288 Arhitektura računala – Andrina Granić 30 30 0 6.0
79555 Praktikum – arhitektura računala – Andrina Granić 0 30 0 2.0
79564 Osnove elektrotehnike – Vedran Boras 30 15 15 6.0
78981* Tjelesna i zdravstvena kultura IV – Mladen Hraste 0 30 0 1.0

V. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79328 Operacijski sustavi – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
79285 Računalne mreže – Ante Burilović, Marko Rosić 30 30 0 5.0
87258 Obrada materijala – Tomislav Matić 30 30 0 5.0
79386 Osnove elektronike I – Siniša Antonijević 30 0 15 5.0
87259 Električna mjerenja – Vedran Boras 30 30 0 5.0
87261 Elementi i mehanizmi strojeva I – Tomislav Matić 15 15 0 3.0

VI. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79554 Uvod u programsko inženjerstvo – Branko Žitko 30 30 0 5.0
79327 Programiranje mrežnih aplikacija – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
87263 Osnove elektronike II – Siniša Antonijević 30 0 15 5.0
87264 Primijenjena elektrotehnika – Vedran Boras 30 0 15 5.0
87262 Elementi i mehanizmi strojeva II – Tomislav Matić 30 30 0 5.0
87265 Automatika I – Hrvoje Turić 30 15 0 5.0
7032 Završni preddiplomski rad > Potrebno je upisati 2 ECTS bod

 

Završni preddiplomski rad

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79556 Završni preddiplomski rad 0 0 15 2.0
87266 Završni preddiplomski rad 0 0 15 2.0

Diplomski studij

Kroz diplomski studij student se sve više upoznaje sa problematikom u radnom okruženju kroz stručne prakse i kolegije koji ga na to pripremaju. Student se nastavlja susretati sa problematikom koja stoji iza informatike, odnosno tehnike. Izborni kolegiji pružaju studentu mogućnost izbora u kojem smjeru će sebe profilirati. Kroz dvije godine diplomskog studija student bi trebao steći dovoljno znanja i iskustva da po završetku studija može biti u potpunosti pripremljen na radno okruženje i navike, ili za nastavak studija.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79107 Didaktika – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79739 Proizvodni sustavi – Tomislav Martić 15 0 15 2.0
79709 Praktikum iz elektrotehnike – Vladimir Pleština 0 30 0 3.0
79559 Sustavi E-učenja – Ani Grubišić 30 30 0 5.0
79106 Psihologija odgoja i obrazovanja I – Nikola Marangunić 30 0 15 3.0
79324 Uvod u umjetnu inteligenciju – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
79740 Praktikum iz osnova elektronike – Vladimir Pleština 0 30 0 3.0
79744 Energetika – Vladimir Pleština 30 0 15 4.0

II. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79121 Pedagogija – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79122* Stručno-pedagoška praksa – Antun Arbunić 0 0 15 1.0
60986 Psihologija odgoja i obrazovanja II – Nikola Marangunić 30 0 15 3.0
79745 Metodika nastave tehničke kulture I – Stjepan Kovačević 30 30 30 6.0
79581 Metodika nastave informatike I – Ivica Boljat 30 30 30 6.0
79235 Primjena statistike u istraživanju obrazovanja – Antun Arbunić 30 15 0 3.0
7076 Izborni predmeti za II.sem > Upisuju se 2 predmeta

Popis izbornih informatičkih kolegija

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
148038 Raspodjeljeni sustavi – Marko Rosić 30 0 30 5.0
82779 Informatički menadžment – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
147940 Inteligentni agenti – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
79330 Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi – Andrina Granić 30 30 0 5.0
147939 Računalna grafika – Hrvoje Kalinić 30 30 0 5.0
147945 Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata – Marko Rosić, Hrvoje Kalinić 30 0 30 5.0

III. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
133963 Sociologija odgoja i obrazovanja – Siniša Kuko 15 0 15 2.0
79747 Računala u tehničkim sustavima – Siniša Antonijević 30 30 0 5.0
79116 Metodologija istraživanja u obrazovanju – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
87302 Metodika nastave tehničke kulture II – Stjepan Kovačević 30 30 30 6.0
87303 Seminar iz metodike nastave tehničke kulture s nastavnom praksom I – Stjepan Kovačević 0 30 15 3.0
79673 Metodika nastave informatike II – Ivica Boljat 30 30 30 6.0
148047 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I – Ivica Boljat 0 30 15 3.0
7055 DHZ-izborni kolegij > Upisuje se jedan kolegij
7654 Izborni tehnika I > Upisuje se jedan kolegij

 

DHZ-izborni kolegij

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79675 Napredni modeli nastave – Sonja Kovačević 15 0 15 2.0
79109 Upravljanje razredom – Morana Koludrović 15 0 15 2.0

Popis izbornih kolegija tehnike I

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
87306 Automatika II – Hrvoje Turić 15 0 15 2.0
87307 Energetika i okoliš – Vladimir Pleština 15 0 15 2.0
147925 Računalni vid – Vladimir Pleština 30 30 0 5.0

IV. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79750 Robotika – Vladimir Pleština 15 0 15 3.0
87358 Seminar iz metodike nastave tehničke kulture s nastavnom praksom II – Stjepan Kovačević 0 30 15 3.0
148056 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom II – Ivica Boljat 0 30 15 3.0
7655 Izborni pedagoški II > Upisuje se jedan kolegij
7076 Izborni predmetei za II.sem > Upisuje se jedan kolegij
7656 Izborni tehnika II > Upisuje se jedan kolegij
7659 Diplomski seminar > upisuje se jedan od seminara
7710 Diplomski rad > upisuje se jedan kolegij

 

Popis izbornih pedagoških predmeta II

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79233 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti – Antun Arbunić 15 0 15 2.0
79232 Poučavanje učenika s posebnim potrebama – Esmeralda Sunko 15 0 15 2.0
79234 Pozitivna psihologija – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0
68238 Znanstvena komunikacija – Dejan Vinković 20 0 10 2.0

 

Popis izbornih kolegija tehnike II

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
148038 Raspodijeljeni sustavi – Marko Rosić 30 0 30 5.0
82779 Informatički menadžment – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
147940 Inteligentni agenti – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
147943 Razvojna okruženja za objektno orijentirano programiranje – Branko Žitko 30 30 0 5.0
147939 Računalna grafika – Hrvoje Kalinić 30 30 0 5.0
79654 Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata – Marko Rosić, Hrvoje kalinić 30 0 30 5.0

 

Izborni tehnika II

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
87409 Obnovljivi izvori energije – Vedran Boras 15 0 15 2.0
87305 Foto i video tehnika – Hrvoje Turić 0 0 30 2.0

 

Diplomski seminar

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
87426 Diplomski seminar 0 0 15 1.0
87410 Seminar diplomskog rada 0 0 15 1.0

 

Diplomski rad

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
87411 Diplomski rad 0 0 30 9.0
88275 Diplomski rad 0 0 30 9.0

Dokumenti

Plan i program (preddiplomski)
Kolegiji Odjela za informatiku
Kolegiji Odjela za politehniku
Plan i program (diplomski)
Teme završnih i diplomskih radova 2013./14. (Politehnika)
Preduvjeti za upis kolegija (Politehnika)
Preduvjeti za upis kolegija (Informatika)