Sveučilišni studij

Informatika

Preddiplomski studij

Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovama matematike, osnovama računarstva i programiranja u jednostavnijim programskim jezicima. Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja informatike i sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem informatičkih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija. Posebnost programa kojeg nudimo očituje se kroz pažljivo odmjerenu mješavinu teorije i prakse te struke i odnosa prema ljudima.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
60463 Mathematics I – Saša Krešić Jurić, Joško Mandić 45 45 0 8.0
79242 Introduction to Computing – Andrina Granić, Saša Mladenović 30 30 0 5.0
79243 Programming I – Ani Grubišić 30 30 0 6.0
79279 Internet Services – Lada Maleš, Marko Rosić 30 30 0 5.0
79280 IT Project I – Divna Krpan 0 30 0 2.0
78978* Physical Education I – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
4873 Foreign language for Specific Purposes I -> Potrebno je odabrati 2 ECTS boda

 

Foreign language for Specific Purposes I

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
61674 English for Specific Purposes I- Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61241 German for Specific Purposes I- Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

II. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
60452 Mathematics II – Marko Matić, Gordan Radobolja 45 45 0 8.0
79281 Modelling and Simulation – Leandra Vranješ Markić 30 30 0 6.0
79322 Basics of electrical engineering and electronics – Siniša Antonijević 30 30 0 6.0
79244 Programming II – Divna Krpan 30 30 0 6.0
78979* Physical Education II – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
4874 Foreign language for Specific Purposes II -> Potrebno je odabrati 2 ECTS boda
7007 Izborni kolegiji studij Inf.II sem. DHZ I -> Upisuje se jedan od kolegija

 

Foreign language for Specific Purposes II

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
61675 English for Specific Purposes II- Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61242 German for Specific Purposes II- Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

 

Izborni kolegiji

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
60522 Language Culture – Jadranka Nemeth-Jajić 15 0 15 2.0
60450 German Language I ( Elementary Level ) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 30 2.0
60525 Psychology of self-confidence and positive thinking – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0

III. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
133937 Rješavanje problemskih zadataka programiranjem – Branko Žitko 0 0 45 4.0
79282 Data Structures and Algorithms – Marko Rosić, Divna Krpan 30 30 0 6.0
79284 Object oriented programming – Saša Mladenović 30 30 0 6.0
79285 Computer networks – Ante Burilović, Marko Rosić 30 30 0 5.0
79326 Practicum – Computer networks – Marko Rosić 0 30 0 2.0
78980* Physical Education III – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
12600 Izborni kolegiji stud.Inf.III.sem. Mat > Upisuje se jedan od kolegija
7008 Izborni kolegiji stud.Inf.III.sem. DHZ II > Upisuje se jedan od kolegija

 

Izborni kolegiji stud.Inf.III.sem. Mat

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79323 Mathematics III – Tanja Vučičić 30 30 0 6.0
60972 Obične diferencijalne jednadžbe – Tanja Vučičić 30 30 0 6.0

 

Izborni kolegiji stud.Inf.III.sem. DHZ II

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
60439 Filozofija znanosti – Franjo Sokolić 30 0 0 2.0
60540 German Language II ( Elementary Level )I – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 30 2.0
60523 Sociologija znanosti – Renata Relja 15 0 15 2.0

IV. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
60990 Introduction to Numerical Mathematics – Milica Klaričić Bakula 30 30 0 5.0
79287 IT Project – Database – Tonći Dadić 0 30 0 2.0
79286 Database – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
79288 Computer Architecture – Andrina Granić 30 30 0 6.0
79289 Practicum – Computer Architecture – Andrina Granić 0 45 0 4.0
79330 Human Computer Interaction I: Fundamentals and Principles – Andrina Granić 30 30 0 5.0
78981* Physical Education IV – Mladen Hraste 0 30 0 1.0

V. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
87275 Combinatorial and Discrete Mathematics and Algorithms – Damir Vukičević 45 45 0 7.0
79324 Introduction to Artificial Intelligence – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
147912 Advanced computer architecture – Andrina Granić 30 30 0 5.0
79328 Operating Systems – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
7661 Izborni informatički I-1 > upisuju se dva kolegija

 

Izborni informatički

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79590 Expert systems- Branko Žitko 30 30 0 5.0
79584 Human Computer Interaction II: Interaction Design – Andrina Granić 30 30 0 5.0
147918 Compilers – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
115672 Parallel Programming – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
147925 Computer vision – Vladimir Pleština 30 0 30 5.0
147923 Introduction to Geo Information systems – Vlado Dadić 30 30 0 5.0
147921 Introduction to natural language processing – Branko Žitko 30 0 30 5.0

VI. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79554 Introduction to Software Engineering – Branko Žitko 30 30 0 5.0
79327 Network Application Programming – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
87292 Final Informatics Project 0 30 30 5.0
79556 Završni preddiplomski rad 0 0 15 2.0
12601 Izborni kolegiji stud.Inf.VI.sem. Mat > Upisuje se samo jedan kolegij
10392 Izborni informatički kolegiji I-2 > upisuje se jedan kolegij

 

Izborni kolegiji stud.Inf.VI.sem. Mat

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
87288 Applied Statistics – Marko Matić 30 30 0 6.0
67169 Introduction of Probability and Statistics – Snježana Braić 45 45 0 8.0

 

Izborni informatički kolegiji I-2

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
82779 Informatics management – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
147940 Intelligent agents – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
147939 Computer Graphics – Hrvoje Kalinić 30 30 0 5.0
147943 Development environments for Object oriented programming – Branko Žitko 30 0 30 5.0
147945 Three-dimensional design of physical objects – Marko Rosić, Hrvoje Kalinić 30 0 30 5.0

Diplomski studij

Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovama matematike, osnovama računarstva i programiranja u jednostavnijim programskim jezicima. Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja informatike i sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem informatičkih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija. Posebnost programa kojeg nudimo očituje se kroz pažljivo odmjerenu mješavinu teorije i prakse te struke i odnosa prema ljudima.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79559 E-Learning Systems – Ani Grubišić 30 30 0 5.0
79107 Didactics – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79106 Psihologija odgoja i obrazovanja I – Nikola Marangunić 30 0 15 3.0
79643 Modeliranje sustava programske podrške – Branko Žitko, Tonći Dadić 30 0 30 5.0
79644 Upravljanje znanjem u razvoju programske podrške – Saša Mladenović 30 0 30 5.0
7044 Izborni informatički predmet iz grupe I-1> Upisuje se jedan kolegij
7043 Izborni matematički kolegij iz grupe M > Upisuje se jedan kolegij

 

Izborni informatički predmet iz grupe I-1

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79590 Expert systems – Branko Žitko 30 30 0 5.0
79584 Human Computer Interaction II: Interaction Design – Andrina Granić 30 30 0 5.0
147918 Compilers – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
115672 Parallel programming – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
147925 Computer vision- Vladimir Pleština 30 0 30 5.0
147923 Introduction to Geo Information systems – Vlado Dadić 30 30 0 5.0
147921 Uvod u obradu prirodnog jezika – Branko Žitko 30 0 30 5.0

 

izborni matematički kolegij iz grupe M

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79582 Matematička teorija računarstva – Milica Klaričić Bakula 45 15 0 5.0
87511 Osnove teorije strategijskih igara – Damir Vukičević 30 30 0 5.0

II. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79121 Pedagogy – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79122* Pedagogical practice – Antun Arbunić 0 0 15 1.0
60986 Psihologija odgoja i obrazovanja II – Nikola Marangunić 30 0 15 3.0
79581 Informatics education I – Ivica Boljat 30 30 30 6.0
79278 Matematički programski alati II – Jurica Perić 0 15 0 1.0
79648 Projektiranje sustava za e-učenje – Ani Grubišić 30 0 30 5.0
148038 Raspodijeljeni sustavi – Marko Rosić 30 0 30 5.0
7045 Izborni informatički predmet iz grupe I-2 > Upisuje se jedan kolegij

 

Izborni informatički predmet iz grupe I-2

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
82779 Informatički menadžment – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
147940 Inteligentni agenti – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
147939 Računalna grafika – Hrvoje Kalinić 30 30 0 5.0
147943 Development environments for Object oriented programming – Branko Žitko 30 0 30 5.0
147945 Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata – Marko Rosić, Hrvoje Kalinić 30 0 30 5.0

III. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79673 Informatics education II – Ivica Boljat 30 30 30 6.0
133963 Sociologija odgoja i obrazovanja I – Siniša Kuko 15 0 15 2.0
79116 Metodologija istraživanja u obrazovanju – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79674 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I – Ivica Boljat 0 30 15 3.0
79560 Tehnologije sustava E-učenja – Marko Rosić 30 30 0 5.0
7685 izborni pedagoški P1> upisuje se jedan kolegij
13547 Izborni informatički predmet iz grupe I-1 > Upisuju se dva kolegija

 

Izborni pedagoški P1

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79675 Napredni modeli nastave – Sonja Kovačević 15 0 15 2.0
79675 Upravljanje razredom – Morana Koludrović 15 0 15 2.0

 

Izborni informatički predmet iz grupe I-1

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
147920 Ekspertni sustavi – Branko Žitko 30 30 0 5.0
79584 Human Computer Interaction II: Interaction Design – Andrina Granić 30 30 0 5.0
147918 Jezični procesori – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
115672 Paralelno programiranje – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
147925 Računalni vid – Vladimir Pleština 30 0 30 5.0
147923 Introduction to Geo Information systems – Vlado Dadić 30 30 0 5.0
147921 Uvod u obradu prirodnog jezika – Branko Žitko 30 0 30 5.0

IV. Semester

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
148056 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom II – Ivica Boljat 0 30 15 3.0
88285 Projekt diplomskog rada 0 0 45 3.0
87426 Diplomski seminar 0 0 15 1.0
87517 Diplomski rad 0 0 6 11.0
7045 Izborni informatički predmet iz grupe I-2> upisuje se jedan kolegij
7687 izborni pedagoški P2 > upisuje se jedan kolegij

 

Izborni informatički predmet iz grupe I-2

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
82779 Informatički menadžment – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
147940 Inteligentni agenti – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
147939 Računalna grafika – Hrvoje Kalinić 30 30 0 5.0
147943 Development environments for Object oriented programming – Branko Žitko 30 0 30 5.0
147945 Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata – Marko Rosić, Hrvoje Kalinić 30 0 30 5.0

 

Izborni pedagoški P2

 

CODE COURSES AND HOLDERS L E S ECTS
79233 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti – Antun Arbunić 15 0 15 2.0
79232 Poučavanje učenika s posebnim potrebama – Esmeralda Sunko 15 0 15 2.0
79234 Pozitivna psihologija – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0
68238 Znanstvena komunikacija – Dejan Vinković 20 0 10 2.0

Dokumenti

Plan i program (preddiplomski)
Kolegiji Odjela za informatiku
Plan i program (diplomski)
Preduvjeti za upis kolegija (Informatika)