Sveučilišni studij

Inženjerska fizika, termodinamika i mehanika

Preddiplomski studij

Neke od kvalifikacija koje se stječu završavanjem ovog studija su razumijevanje temeljnih zakona fizike i temeljnih tehničkih disciplina. Posebno iz: mehanike, mehanike materijala, mehanike fluida, termodinamike, prijenosa topline, statističke mehanike, kvantne mehanike. Razumijevanje mehaničkih pojava u strojarskim sustavima. Poznavanje računa bilance tvari, energije i proračuna korisnosti energetskih sustava. Korištenje uobičajene mjerne opreme za kontrolu postojećih energijskih i mehaničkih sustava.

Za dodatne informacije o studiju pogledajte dokumente na dnu ove stranice ili kontaktirajte pročelnika odjela

BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
60463 Matematika I – Saša Krešić Jurić, Joško Mandić 45 45 0 8.0
60407 Opća fizika I – Ante Bilušić 60 30 15 9.0
79243 Programiranje I – Ani Grubišić 30 30 0 6.0
79737 Materijali – Hrvoje Turić 45 15 0 5.0
78978* Tjelesna i zdravstvena kultura I – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
5305 Strani jezik u struci I > Potrebno je odabrati 2 ECTS boda

 

Strani jezik u struci I

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
61674 Strani jezik u struci I (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61241 Strani jezik u struci I (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

II. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
60452 Matematika II – Marko Matić, Gordan Radobolja 45 45 0 8.0
144670 Opća fizika II – Ante Bilušić 60 30 15 9.0
60455 Praktikum iz opće fizike I – Ante Bilušić 0 40 0 3.0
79244 Programiranje II – Divna Krpan 30 30 0 6.0
78979* Tjelesna i zdravstvena kultura II – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
5306 Strani jezik u struci II > Potrebno je odabrati 2 ECTS boda

 

Strani jezik u struci II

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
61675 Strani jezik u struci II (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61242 Strani jezik u struci II (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

III. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79323 Matematika III – Tanja Vučičić 30 30 0 6.0
79596 Opća fizika III – Mile Dželalija 60 30 15 8.0
79662 Praktikum iz opće fizike II – Ante Bilušić 0 40 0 2.5
60956 Teorijska mehanika – Željana Bonačić Lošić 30 15 0 4.0
79599 Statika – Vedrana Cvitanić 45 30 0 5.0
78980* Tjelesna i zdravstvena kultura III – Mladen Hraste 0 30 0 1.0

IV. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
133795 Moderna fizika – Željana Bonačić Lošić 30 10 5 3.0
134358 Tehnička dinamika – Željan Lozina 45 30 0 4.0
134182 Osnove kompleksne analize za fizičare – Željana Bonačić Lošić 30 20 0 4.0
81004 Matematika IV – Saša Krešić Jurić 45 45 0 9.0
79600 Opća fizika IV – Paško Županović 60 30 15 8.0
79663 Praktikum iz opće fizike III – Ante Bilušić 0 40 0 2.5
79602 Mehanika materijala I – Frane Vlak 45 30 0 5.0
78981* Tjelesna i zdravstvena kultura IV – Mladen Hraste 0 30 0 1.0

V. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
111955 Statistička fizika I – Larisa Zoranić 30 15 15 5.0
148162 Praktikum iz opće fizike IV – Ante Bilušić 0 40 0 3.0
79605 Mehanika materijala II – Radoslav Pavazza 30 30 0 4.0
70116 Termodinamika I – Sandro Nižetić 45 30 0 7.0
79606 Elementi strojeva – Srđan Podrug 30 30 0 3.0
67182 Matematički programski alati I – Jurica Perić 0 15 0 1.0
7039 Izborni predmeti > Potrebno je upisati 3 ECTS boda

 

Izborni predmeti

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
148168 Eksperimentalne metode moderne fizike – Ante Bilušić 30 15 0 4.0
98623 Elementarne čestice – Željko Antunović 30 15 15 4.0
79089 Elektrodinamika – Željko Antunović 30 15 0 5.0
79328 Operacijski sustavi – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
79672 Relativistička fizika – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
63969 Temeljni pojmovi u fizici – Ivica Aviani 30 0 15 3.0

VI. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
148165 Kvantna fizika I – Leandra Vranješ Markić 30 30 0 6.0
70118 Termodinamika II – Sandro Nižetić 45 30 0 4.5
79623 Mehanika fluida I – Zoran Milas 45 30 0 5.0
79689 Osnove elektrotehnike II – Silvestar Šesnić 30 15 30 6.0
79288 Arhitektura računala – Andrina Granić 30 30 0 6.0
79278 Matematički programski alati II – Jurica Perić 0 15 0 1.0
79752 Završni preddiplomski rad 0 0 15 5.5

Diplomski studij

Neke od kvalifikacija koje se stječu završavanjem ovog studija su razumijevanje temeljnih zakona fizike i temeljnih tehničkih disciplina. Posebno iz: mehanike, mehanike materijala, mehanike fluida, termodinamike, prijenosa topline, statističke mehanike, kvantne mehanike. Razumijevanje mehaničkih pojava u strojarskim sustavima. Poznavanje računa bilance tvari, energije i proračuna korisnosti energetskih sustava. Korištenje uobičajene mjerne opreme za kontrolu postojećih energijskih i mehaničkih sustava.

Za dodatne informacije o studiju pogledajte dokumente na dnu ove stranice ili kontaktirajte pročelnika odjela

BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA – INŽENJERSKA FIZIKA, SMJER TERMODINAMIČKI UREĐAJI

I. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
77941 Fizika materijala – Ivica Aviani 30 15 0 5.0
70121 Inženjersko modeliranje – Željan Lozina 45 30 0 7.0
79769 Mehanika fluida II – Zoran Milas 30 30 0 4.0
79770 Toplinski strojevi – Gojmir Radica 30 30 0 6.0
114583 Osnove procesa i sustava klimatizacije – Sandro Nižetić 30 30 0 7.0
148169 Kvantna fizika II – Leandra Vranješ Markić 30 30 0 6.0

II. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79773 Elektronički elementi – Siniša Antonijević 30 30 0 6.0
79286 Baze podataka – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
86093 Racionalno korištenje energije – Sandro Nižetić 30 30 0 5.0
79775 Obnovljivi izvori energije i održivi razvoj – Franjo Barbir 30 30 0 5.0
87265 Automatika I – Hrvoje Turić 30 15 0 5.0

III. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79776 Elektronički sklopovi – Siniša Antonijević 45 30 15 7.0
79284 Objektno orijentirano programiranje – Saša Mladenović 30 30 0 6.0
148247 Gorivne članci – Franjo Barbir 45 0 0 6.0
111970 Termodinamika nepovratnih procesa – Paško Županović 45 0 15 6.0
87306 Automatika II – Hrvoje Turić 0 15 15 2.0
79740 Praktikum iz osnova elektronike- Hrvoje Turić 30 0 0 3.0

IV. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
70138 Praktične vježbe – Paško Županović 0 30 0 2.0
148242 Diplomski rad 0 0 240 28.0

Dokumenti

Plan i program (preddiplomski)
Kolegiji Odjela za fiziku (preddiplomski)
Plan i program (diplomski)
Kolegiji Odjela za fiziku (diplomski)
Preduvjeti za upis kolegija (Fizika)
Prelazak na diplomske studije (Odjel za fiziku)