Sveučilišni studij

Matematika i fizika

Preddiplomski studij

Studij Matematike i Fizike je studij koji se izvodi u dogovoru odjela za fiziku i odjela za matematiku. Student tijekom studiranja stječe znanja i vještine potrebne za svakodnevno rješavanje problematike iz područja fizike i matematike.
Cilj je kod studenta razviti dovoljno snažnu logiku za rješavanje problematike fizike, ali matematike. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti se najkvalitetnijim alatima.
Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovnim znanjem i problemima iz matematike i fizike. Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja fizike i matematike te sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem raznih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
60503 Uvod u matematiku – Snježana Braić 45 45 0 8.0
60504 Uvod u algebru s analitičkom geometrijom – Anka Golemac, Damir Vukičević 45 45 0 8.0
79086 Matematičke osnove opće fizike – Željana Bonačić Lošić 15 30 0 3.0
60407 Opća fizika I – Ante Bilušić 60 30 15 9.0
78978* Tjelesna i zdravstvena kultura I – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
4870 Strani jezik u struci I > 2 ECTS boda

 

Strani jezik u struci I

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
61674 Strani jezik u struci I (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61241 Strani jezik u struci I (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

II. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
111937 Diferencijalni i integralni račun I – Snježana Braić 60 60 0 10.0
79044 Linearna algebra – Tanja Vučičić, Borka Jadrijević 45 45 0 8.0
79594 Opća fizika II – Ante Bilušić 60 30 15 9.0
60455 Praktikum iz opće fizike I – Ante Bilušić 0 40 0 3.0
78979* Tjelesna i zdravstvena kultura II – Mladen Hraste 0 30 0 1.0

III. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79662 Praktikum iz opće fizike II – Ante Bilušić 0 40 0 2.5
60971 Diferencijalni i integralni račun II – Snježana Braić 45 45 0 9.0
60972 Obične diferencijalne jednadžbe – Tanja Vučičić 30 30 0 6.0
114792 Programiranje u struci I – Hrvoje Kalinić 30 30 0 4.0
79596 Opća fizika III – Ante Bilušić 60 30 15 8.0
78980* Tjelesna i zdravstvena kultura III – Mladen Hraste 0 30 0 1.0

IV. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79663 Praktikum iz opće fizike III – Ante Bilušić 0 40 0 2.5
133795 Moderna fizika – Željana Bonačić Lošić 30 10 5 3.0
60975 Kombinatorna i diskretna matematika – Anka Golemac 45 45 0 8.0
79600 Opća fizika IV – Paško Županović 60 30 15 8.0
79071 Klasična mehanika I – Željko Antunović 30 15 15 5.0
78981* Tjelesna i zdravstvena kultura IV – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
5739 Strani jeziku struci II > Potrebno je odabrati 2 ECTS boda

 

Strani jezik u struci II

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
61675 Strani jezik u struci II (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61242 Strani jezik u struci II (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

V. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
133798 Klasična mehanika II – Željko Antunović 30 15 15 5.0
148613 Uvod u teoriju brojeva – Borka Jadrijević 45 15 0 5.0
148162 Praktikum iz opće fizike IV – Ante Bilušić 0 40 0 3.0
79089 Elektrodinamika I – Željko Antunović 30 15 15 5.0
111955 Statistička fizika I – Larisa Zoranić 30 15 15 5.0
67181 Osnove matematičke analize – Nikola Koceić Bilan 45 30 0 7.0

VI. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
148165 Kvantna fizika I – Leandra Vranješ Markić 30 15 15 6.0
79097 Osnove geometrije -Vlasta Matijević 45 15 0 6.0
60987 Kompleksna analiza – Jurica Perić 30 30 0 6.0
79098 Elektrodinamika II – Željko Antunović 30 15 15 5.0
60990 Uvod u numeričku matematiku – Milica Klaričić Bakula 30 30 0 5.0

Diplomski studij

Kroz diplomski studij student se sve više upoznaje sa problematikom u radnom okruženju kroz stručne prakse i kolegije koji ga na to pripremaju. Student se nastavlja susretati sa problematikom koja stoji iza matematike, odnosno fizike. Izborni kolegiji pružaju studentu mogućnost izbora u kojem smjeru će sebe profilirati. Kroz dvije godine diplomskog studija student bi trebao steći dovoljno znanja i iskustva da po završetku studija može biti u potpunosti pripremljen na radno okruženje i navike.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79460 Metodika nastave elementarne geometrije – Snježana Braić 30 30 0 5.0
79103 Metodika nastave matematike I – Nikola Koceić Bilan 30 30 30 6.0
67192 Povijest matematike – Željka Zorić 30 0 0 3.0
148169 Kvantna fizika II – Leandra Vranješ Markić 30 15 15 6.0
79106 Psihologija odgoja i obrazovanja I – Nikola Marangunić 30 0 15 3.0
79107 Didaktika – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
6996 Izborni kolegij I.sem. Dipl.st.M/F > Upisuje se jedan kolegij

 

Izborni kolegij

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79108 Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje – Mladen Hraste 15 15 0 2.0
79116 Metodologija istraživanja u obrazovanju – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79115 Pedagogija slobodnog vremena – Antun Arbunić 15 0 15 2.0
133963 Sociologija odgoja i obrazovanja I – Siniša Kuko 15 0 15 2.0
79109 Upravljanje razredom – Morana Koludrović 15 0 15 2.0
79559 Sustavi E-učenja – Ani Grubišić 30 0 15 3.0

II. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79118 Metodika nastave matematike II – Nikola Koceić Bilan 30 30 30 6.0
79119 Metodika nastave fizike I – Ivica Aviani 30 30 30 6.0
97073 Metodika nastave primijenjene matematike – Damir Vukičević 30 30 0 5.0
67169 Uvod u vjerojatnost i statistiku – Snježana Braić 45 45 0 8.0
60986 Psihologija odgoja i obrazovanja II – Nikola Marangunić 30 0 15 3.0
79121 Pedagogija – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79122* Stručno-pedagoška praksa – Antun Arbunić 0 0 15 1.0

III. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79123 Algebarske strukture – Saša Krešić Jurić 30 30 0 6.0
148109 Fizika čvrstog stanja – Ivica Aviani 45 15 0 5.0
68195 Povijest klasične fizike – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
115916 Metodička matematička praksa I – Željka Zorić 0 45 0 3.0
79127 Metodika nastave fizike II – Ivica Aviani 30 30 30 6.0

IV. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
88334 Metodička matematička praksa II – Željka Zorić 0 45 0 4.0
79240 Seminar iz metodike fizike s nastavnom praksom – Franjo Sokolić 0 0 60 4.0
79128 Vektorski prostori I – Gordan Radobolja 30 30 0 6.0
79241 Diplomski rad 0 0 8 11.0
6997 Izborni kol.IV.sem Dipl.st.M/F > upisuje se jedan kolegij
6999 Izborni kol.IV.sem Dipl.st.M/F > upisuje se 10 ECTS bodova

 

Izborni kol.IV.sem Dipl.st.M/F > upisuje se jedan kolegij

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79233 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti – Antun Arbunić 15 0 15 2.0
79232 Poučavanje učenika s posebnim potrebama – Esmeralda Sunko 15 0 15 2.0
79234 Pozitivna psihologija – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0
79235 Primjena statistike u istraživanju obrazovanja – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
68238 Znanstvena komunikacija – Dejan Vinković 20 0 10 2.0

 

Izborni kol.IV.sem Dipl.st.M/F > upisuje se 10 ECTS bodova

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
97419 Nuklearna fizika – Mile Dželalija 30 30 0 4.0
68220 Povijest moderne fizike – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
79236 Teorija skupova – Nikola Koceić Bilan 30 30 0 6.0
97418 Uvod u atomsku i molekularnu fiziku – Franjo Sokolić 30 0 30 6.0
68173 Uvod u diferencijalnu geometriju – Joško Mandić 30 30 0 6.0
67165 Uvod u geofiziku – Darko Koračin 30 15 0 4.0

Dokumenti

Plan i program (preddiplomski)
Kolegiji Odjela za fiziku (preddiplomski)
Kolegiji Odjela za matematiku (preddiplomski)
Plan i program (diplomski)
Kolegiji Odjela za fiziku (diplomski)
Kolegiji Odjela za matematiku (diplomski)
Teme završnih i diplomskih radova 2013./14. (Matematika)
Preduvjeti za upis kolegija (Matematika)
Preduvjeti za upis kolegija (Fizika)