Sveučilišni studij

Matematika i informatika

Preddiplomski studij

Studij Matematike i Informatike je studij koji se izvodi u dogovoru odjela za informatiku i odjela za matematiku. Student tijekom studiranja stječe znanja i vještine potrebne za svakodnevno rješavanje problematike iz područja informatike i matematike.
Cilj je kod studenta razviti dovoljno snažnu logiku za rješavanje problematike informatike, ali i matematike. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti se najkvalitetnijim alatima.
Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovnim znanjem i problemima iz matematike i informatike. Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja fizike i matematike te sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem raznih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79338* Tjelesna i zdravstvena kultura I – Mladen Hraste 0 30 0 0.5
60503 Uvod u matematiku – Snježana Braić 45 45 0 8.0
60504 Uvod u algebru s analitičkom geometrijom – Anka Golemac, Damir Vukičević 45 45 0 8.0
79242 Uvod u računarstvo – Andrina Granić, Saša Mladenović 30 30 0 5.0
79243 Programiranje I – Ani Grubišić 30 30 0 6.0
4868 Strani jezik u struci I > Upisuje se jedan kolegij

 

Strani jezik u struci

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
61674 Strani jezik u struci I (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61241 Strani jezik u struci I (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

II. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79339* Tjelesna i zdravstvena kultura II – Mladen Hraste 0 30 0 0.5
111937 Diferencijalni i integralni račun I – Snježana Braić 60 60 0 10.0
79044 Linearna algebra – Tanja Vučičić, Borka Jadrijević 45 45 0 8.0
79244 Programiranje II – Divna Krpan 30 30 0 6.0
79245 Praktikum Internet usluge – Lada Maleš, Marko Rosić 0 30 0 2.0
4869 Strani jezik u struci II > Upisuje se jedan kolegij
7019 Izborni kolegiji G1 > Upisuje se jedan kolegij

 

Strani jezik u struci II

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
61675 Strani jezik u struci II (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61242 Strani jezik u struci II (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

 

Izborni kolegij G1

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79363 Čovjek i zdravlje – Ivana Bočina 30 0 0 2.0
60522 Jezična kultura – Jadranka Nemeth-Jajić 15 0 15 2.0
60450 Njemački jezik za početnike I – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 30 2.0
60384 Opća fizika – Željana Bonačić Lošić 30 15 0 4.0
60525 Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0

III. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
148613 Uvod u teoriju brojeva – Borka Jadrijević 45 15 0 5.0
60971 Diferencijalni i integralni račun II – Snježana Braić 45 45 0 9.0
79284 Objektno orijentirano programiranje – Saša Mladenović 30 30 0 6.0
79282 Strukture podataka i algoritmi – Marko Rosić, Divna Krpan 30 30 0 6.0
147955 Matematički programski alati I – Jurica Perić 15 15 0 2.0
78980* Tjelesna i zdravstvena kultura III – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
7020 Izborni kolegij G2 > Upisuje se jedan kolegij

 

Izborni predmet G2

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
60540 Njemački jezik za početnike II – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 30 2.0
61264 Prirodne znanosti i okoliš – Mile Dželalija 30 10 0 4.0
60523 Sociologija znanosti – Renata Relja 15 0 15 2.0
63969 Temeljni pojmovi u fizici – Ivica Aviani 30 0 15 3.0

IV. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
147957 Matematički programski alati II – Jurica Perić 15 15 0 2.0
60975 Kombinatorna i diskretna matematika – Anka Golemac 45 45 0 8.0
79097 Osnove geometrije – Vlasta Matijević 45 15 0 6.0
79286 Baze podataka – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
79555 Praktikum – arhitektura računala – Andrina Granić 0 30 0 2.0
79288 Arhitektura računala – Andrina Granić 30 30 0 6.0

V. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
67181 Osnove matematičke analize – Nikola Koceić Bilan 45 30 0 7.0
79285 Računalne mreže – Ante Burilović, Marko Rosić 30 30 0 5.0
79328 Operacijski sustavi – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
79324 Uvod u umjetnu inteligenciju – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
60972 Obične diferencijalne jednadžbe – Tanja Vučičić 30 30 0 6.0
78981 Tjelesna i zdravstvena kultura IV – Mladen Hraste 0 30 0 1.0

VI. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
67169 Uvod u vjerojatnost i statistiku – Snježana Braić 45 45 0 8.0
60987 Kompleksna analiza – Jurica Perić 30 30 0 6.0
60990 Uvod u numeričku matematiku – Milica Klaričić Bakula 30 30 0 5.0
79327 Programiranje mrežnih aplikacija – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
79554 Uvod u programsko inženjerstvo – Branko Žitko 30 30 0 5.0
5792 Izborni predmeti za VI.sem. > upisuje se jedan kolegij

 

Popis izbornih kolegija

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79556 Završni preddiplomski rad 0 0 15 2.0
112028 Završni preddiplomski ispit 0 0 0 2.0

Diplomski studij

Kroz diplomski studij student se sve više upoznaje sa problematikom u radnom okruženju kroz stručne prakse i kolegije koji ga na to pripremaju. Student se nastavlja susretati sa problematikom koja stoji iza matematike, odnosno informatike. Izborni kolegiji pružaju studentu mogućnost izbora u kojem smjeru će sebe profilirati. Kroz dvije godine diplomskog studija student bi trebao steći dovoljno znanja i iskustva da po završetku studija može biti u potpunosti pripremljen na radno okruženje i navike, ili za nastavak studija.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79460 Metodika nastave elementarne geometrije – Snježana Braić 30 30 0 5.0
79453 Metodika nastave matematike I – Nikola Koceić Bilan 30 30 30 6.0
79559 Sustavi E-učenja – Ani Grubišić 30 30 0 5.0
79560 Tehnologije sustava E-učenja – Marko Rosić 30 30 0 5.0
67192 Povijest matematike – Željka Zorić 30 0 0 3.0
79107 Didaktika – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79106 Psihologija odgoja i obrazovanja I – Nikola Marangunić 30 0 15 3.0

II. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
97073 Metodika nastave primijenjene matematike – Damir Vukičević 30 30 0 5.0
79118 Metodika nastave matematike II – Nikola Koceić Bilan 30 30 30 6.0
79581 Metodika nastave informatike I – Ivica Boljat 30 30 30 6.0
79121 Pedagogija – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79122* Stručno-pedagoška praksa – Antun Arbunić 0 0 15 1.0
60986 Psihologija odgoja i obrazovanja II – Nikola Marangunić 30 0 15 3.0
79128 Vektorski prostori I – Gordan Radobolja 30 30 0 6.0

III. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
133963 Sociologija odgoja i obrazovanja I – Siniša Kuko 15 0 15 2.0
79123 Algebarske strukture – Saša Krešić Jurić 30 30 0 6.0
88333 Metodička matematička praksa I – Željka Zorić 0 30 0 3.0
79673 Metodika nastave informatike II – Ivica Boljat 30 30 30 6.0
148047 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I – Ivica Boljat 0 30 15 3.0
7025 Izborna grupa M2 ili I1 > Potrebno je upisati dva kolegija

 

Izborni predmeti M2 ili I1

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79246 Euklidski prostori – Anka Golemac 30 30 0 5.0
147918 Jezični procesori – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
79334 Kriptografija – Borka Jadrijević 30 15 15 5.0
67177 Matematička logika – Milica Klaričić Bakula 30 30 0 5.0
111880 Mjera i integral – Nikola Koceić Bilan 30 30 0 5.0
147925 Računalni vid – Vladimir Pleština 30 0 30 5.0
111893 Teorija igara – Damir Vukičević 30 30 0 5.0
147923 Uvod u geoinformacijske sustave – Vlado Dadić 30 30 0 5.0
147921 Uvod u obradu prirodnog jezika – Branko Žitko 30 0 30 5.0
68180 Odabrana poglavlja matematičke analize – Marko Matić 45 15 0 6.0
111896 Statistika – Nikola Koceić Bilan 30 30 0 6.0

IV. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
88334 Metodička matematička praksa II – Željka Zorić 0 45 0 4.0
148056 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom II – Ivica Boljat 0 30 15 3.0
7684 Izborni informatički I2 > upisuju se dva kolegija
5925 Izborni predmeti za IV. sem.Diplomski st.MI > Upisuje se 1 ECST
5926 Izborni predmeti za IV. sem.Diplomski st.MI > upisuje se sukladno izboru iz grupe 5925

 

Izborni informatički predmeti I2

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
148038 Raspodijeljeni sustavi – Marko Rosić 30 0 30 5.0
147940 Inteligentni agenti – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
79330 Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi – Andrina Granić 30 30 0 5.0
147939 Računalna grafika – Hrvoje Kalinić 30 30 0 5.0

 

Izborni predmeti za IV. sem.Diplomski st.MI

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
68428 Diplomski seminar 0 0 15 1.0
87426 Diplomski seminar 0 0 15 1.0

 

Izborni predmeti za IV. sem.Diplomski st.MI

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
87517 Diplomski rad 0 0 6 11.0
87810 Diplomski rad 0 0 6 11.0

Dokumenti

Plan i program (preddiplomski)
Kolegiji Odjela za informatiku
Kolegiji Odjela za matematiku (preddiplomski)
Plan i program (diplomski)
Kolegiji Odjela za matematiku (diplomski)
Teme završnih i diplomskih radova 2013./14. (Matematika)
Preduvjeti za upis kolegija (Matematika)
Preduvjeti za upis kolegija (Informatika)