Sveučilišni studij

MATEMATIKA

Preddiplomski studij

Studij Matematike je studij na odjelu za matematiku. Student tijekom studiranja stječe znanja i vještine potrebne za svakodnevno rješavanje problematike iz područja matematike.
Cilj je kod studenta razviti dovoljno snažnu logiku za rješavanje i najsloženije matematičke problematike. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti se najkvalitetnijim pristupima matematičkim problemima.
Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovama matematike, osnovama računarstva i programiranja u jednostavnijim programskim jezicima.Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja matematike i sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem matematičkih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA


I. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
60503 Uvod u matematiku 45 45 0 8.0
60504 Uvod u algebru s analitičkom geometrijom 45 45 0 8.0
111939 Elementarna geometrija 30 30 0 6.0
79243 Programiranje I 30 30 0 6.0
78978* Tjelesna i zdravstvena kultura I 0 30 0 1.0
4790 Strani jezik u struci I > 2 ECTS boda

 

Strani jezik u struci I

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
61662 Strani jezik u struci I (Engleski) 0 0 45 2.0
61241 Strani jezik u struci I (Njemački) 0 0 45 2.0

II. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
111937 Diferencijalni i integralni račun I 60 60 0 10.0
79044 Linearna algebra 45 45 0 8.0
79244 Programiranje II 30 30 0 6.0
78979* Tjelesna i zdravstvena kultura II 0 30 0 1.0
4797 Strani jezik u struci II > Upisuje se jedan kolegij
4759 Izborni predmeti za II. Semester > Upisuje se jedan kolegij

 

Strani jezik u struci II

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
61663 Strani jezik u struci II (Engleski) 0 0 45 2.0
61242 Strani jezik u struci II (Njemački) 0 0 45 2.0

 

Izborni predmeti

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79363 Čovjek i zdravlje 30 0 0 2.0
60522 Jezična kultura 15 0 15 2.0
60450 Njemački jezik za početnike I 0 0 30 2.0
60384 Opća fizika 30 15 0 4.0
60525 Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja 15 0 15 2.0

III. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79282 Strukture podataka i algoritmi 30 30 0 6.0
67177 Matematička logika 30 30 0 5.0
60971 Diferencijalni i integralni račun II 45 45 0 9.0
79096 Uvod u teoriju brojeva 45 15 0 5.0
111944 Matematički programski alati I 15 15 0 2.0
78980* Tjelesna i zdravstvena kultura III 0 30 0 1.0
5740 Izborni predmeti za III.sem. > Potrebno je upisati 2 ECTS boda

 

Izborni predmeti

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
60540 Njemački jezik za početnike II 0 0 30 2.0
61264 Prirodne znanosti i okoliš 30 10 0 4.0
60523 Sociologija znanosti 15 0 15 2.0
63969 Temeljni pojmovi u fizici 30 0 15 3.0

IV. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
60975 Kombinatorna i diskretna matematika 45 45 0 8.0
79097 Osnove geometrije 45 15 0 6.0
60990 Uvod u numeričku matematiku 30 30 0 5.0
79236 Teorija skupova 30 30 0 6.0
111945 Matematički programski alati II 15 15 0 2.0
78981* Tjelesna i zdravstvena kultura IV 0 30 0 1.0
12578 Izborni predmeti za IV.Semester > Upisuje se jedan kolegij

 

Izborni predmeti

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79363 Čovjek i zdravlje 30 0 0 2.0
60522 Jezična kultura 15 0 15 2.0
133795 Moderna fizika 30 10 5 3.0
60450 Njemački jezik za početnike I 0 0 30 2.0
60384 Opća fizika 30 15 0 4.0
60525 Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja 15 0 15 2.0
133937 Rješavanje problemskih zadataka programiranjem 0 0 45 4.0
79666 Temeljni pojmovi u kvantnoj fizici 30 0 15 4.0

V. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79282 Strukture podataka i algoritmi 30 30 0 6.0
67181 Osnove matematičke analize 45 30 0 7.0
79128 Vektorski prostori I 30 30 0 6.0
79123 Algebarske strukture 30 30 0 6.0
79331 Konstruktivne metode u geometriji 30 30 0 5.0

VI. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
67191 Uvod u topologiju 30 30 0 6.0
67169 Uvod u vjerojatnost i statistiku 45 45 0 8.0
60987 Kompleksna analiza 30 30 0 6.0
79288 Arhitektura računala 30 30 0 6.0
79555 Praktikum – arhitektura računala 0 30 0 2.0
112028 Završni preddiplomski ispit 0 0 0 2.0

Diplomski studij

Studijski program je sljednik postojećeg nastavničkog studija matematike na ovom fakultetu i predstavlja njegovo obogaćenje dvama nenastavničkim smjerovima na zajedničkoj preddiplomskoj osnovi. Teorijski smjer je koncipiran s ciljem da pruži studentu valjanu osnovicu za znanstveni poslijediplomski studij iz matematike, a naša koncepcija računarskog smjera primjetno se razlikuje od one ponuđene na tehničkim fakultetima.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA – MATEMATIKA NASTAVNIČKI SMJER


I. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79460 Metodika nastave elementarne geometrije 30 30 0 5.0
68755 Diofantske jednadžbe 30 15 0 4.0
67177 Matematička logika 30 30 0 5.0
79453 Metodika nastave matematike I 30 30 30 6.0
79106 Psihologija odgoja i obrazovanja I 30 0 15 3.0
79107 Didaktika 30 0 15 3.0
7058 Izborni predmeti za I. Semester > Upisuje se jedan kolegij

 

Izborni predmeti za I. Semester

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79334 Kriptografija 30 15 15 5.0
68178 Metrički prostori 30 30 0 5.0
111880 Mjera i integral 30 30 0 5.0
68180 Odabrana poglavlja matematičke analize 45 15 0 6.0
111896 Statistika 30 30 0 6.0
111893 Teorija igara 30 30 0 5.0
68177 Vektorski prostori II 30 30 0 5.0

II. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
97073 Metodika nastave primijenjene matematike 30 30 0 5.0
79118 Metodika nastave matematike II 30 30 30 6.0
68756 Metodički matematički seminar 0 0 45 3.0
60986 Psihologija odgoja i obrazovanja II 30 0 15 3.0
79121 Pedagogija 30 0 15 3.0
79122* Stručno-pedagoška praksa 0 0 15 1.0
79233 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 15 0 15 2.0
10397 Dipl.studij Matematika; Nastavnički smjer; Izborna grupa N2. II.sem. > Upisuje se jedan kolegij

 

Izborni predmeti za II. Semester

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
68181 Algebra 30 30 0 6.0
67174 Financijska matematika 30 30 0 5.0
79583 Numerička analiza 30 30 0 5.0
67322 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 30 30 0 6.0
68173 Uvod u diferencijalnu geometriju 30 30 0 6.0
111895 Vjerojatnost 30 30 0 6.0

III. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
116039 Sociologija odgoja i obrazovanja I 15 0 15 2.0
87664 Metodički seminar: Natjecanja iz matematike 0 0 30 3.0
67192 Povijest matematike 30 0 0 3.0
88333 Metodička matematička praksa I 0 30 0 3.0
68420 Diplomski seminar 0 0 15 1.0
79109 Upravljanje razredom 15 0 15 2.0
10406 Izborni predmeti za III. Semester -> upisuje se 5 ECTS
7715 Izborni računarski predmeti za III. Semester -> upisuje se 5 ECTS

 

Izborni predmeti za III. Semester

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79334 Kriptografija 30 15 15 5.0
79582 Matematička teorija računarstva 45 15 0 5.0
68178 Metrički prostori 30 30 0 5.0
111880 Mjera i integral 30 30 0 5.0
68180 Odabrana poglavlja matematičke analize 45 15 0 6.0
111896 Statistika 30 30 0 6.0
68177 Vektorski prostori II 30 30 0 5.0

 

Izborni računarski predmeti za III. Semester

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79559 Sustavi E-učenja 30 30 0 5.0
79560 Tehnologije sustava E-učenja 30 30 0 5.0

VI. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
88334 Metodička matematička praksa II 0 45 0 4.0
87677 Metodički seminar: Životopisi velikih matematičara 0 0 30 3.0
79235 Primjena statistike u istraživanju obrazovanja 30 15 0 3.0
68429 Diplomski seminar 0 0 15 1.0
88335 Diplomski rad 0 0 8 17.0
7716 Izborni računarski predmeti za IV. Semester -> upisuju se 2 ECTS

 

Izborni računarski predmeti za IV. Semester

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79675 Napredni modeli nastave 15 0 15 2.0
79232 Poučavanje učenika s posebnim potrebama 15 0 15 2.0
79234 Pozitivna psihologija 15 0 15 2.0

PREDMETI PO SEMESTRIMA – MATEMATIKA RAČUNARSKI SMJER


I. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
67177 Matematička logika 30 30 0 5.0
79334 Kriptografija 30 15 15 5.0
79284 Objektno orijentirano programiranje 30 30 0 6.0
79324 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 30 0 5.0
79285 Računalne mreže 30 30 0 5.0
10364 Izborni kolegiji za I. Semester -> Upisuje se jedan kolegij

 

Izborni kolegiji za I. Semester

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
68178 Metrički prostori 30 30 0 5.0
111880 Mjera i integral 30 30 0 5.0
68180 Odabrana poglavlja matematičke analize 45 15 0 6.0
111896 Statistika 30 30 0 6.0
111893 Teorija igara 30 30 0 5.0
68177 Vektorski prostori II 30 30 0 5.0

II. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79333 Izračunljivost 30 15 0 5.0
79583 Numerička analiza 30 30 0 5.0
79335 Simulacija računalnih sklopova 15 30 0 3.0
79286 Baze podataka 30 30 0 5.0
5871 Matematički izborni predmeti za II. Semester
7030 Računarski izborni predmeti za II. Semester -> Potrebno je odabrati 5 ECTS bodova

 

Matematički izborni predmeti za II. Semester

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
68181 Algebra 30 30 0 6.0
67174 Financijska matematika 30 30 0 5.0
68444 Normirani prostori 30 30 0 6.0
67322 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 30 30 0 6.0
68173 Uvod u diferencijalnu geometriju 30 30 0 6.0
111895 Vjerojatnost 30 30 0 6.0

 

Računarski izborni predmeti za II. Semester

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79653 Analiza i oblikovanje raspodijeljenih sustava 30 0 30 5.0
79586 Inteligentni agenti 30 30 0 5.0
79330 Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi 30 30 0 5.0
79587 Računalna grafika 30 30 0 5.0

III. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79582 Matematička teorija računarstva 45 15 0 5.0
79326 Praktikum – Računalne mreže 0 30 0 2.0
68432 Diplomski seminar 0 0 15 1.0
10389 Matematički izborni predmeti za III. Semester -> Potrebno je upisati najmanje 10 ECTS bodova
7031 Računarski izborni predmeti za III. Semester -> Potrebno je upisati 10 ECTS bodova

 

Matematički izborni predmeti za III. Semester

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
68178 Metrički prostori 30 30 0 5.0
111880 Mjera i integral 30 30 0 5.0
68180 Odabrana poglavlja matematičke analize 45 15 0 6.0
111896 Statistika 30 30 0 6.0
111893 Teorija igara 30 30 0 5.0
68177 Vektorski prostori II 30 30 0 5.0

 

Računarski izborni predmeti za III. Semester

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79590 Ekspertni sustavi 30 30 0 5.0
79584 Interakcija čovjeka i računala II: dizajn interakcije 30 30 0 5.0
79580 Jezični procesori 30 30 0 5.0
79328 Operacijski sustavi 30 30 0 5.0
87477 Uvod u geoinformacijske sustave 30 30 0 5.0

IV. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
68420 Diplomski seminar 0 0 15 1.0
79591 Diplomski rad 0 0 10 30.0

PREDMETI PO SEMESTRIMA – MATEMATIKA TEORIJSKI SMJER


I. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
68178 Metrički prostori 30 30 0 5.0
68177 Vektorski prostori II 30 30 0 5.0
67177 Matematička logika 30 30 0 5.0
111880 Mjera i integral 30 30 0 5.0
68180 Odabrana poglavlja matematičke analize 45 15 0 6.0
8751 Izborni kolegiji za I. Semester -> upisuje se jedan kolegij

 

Izborni kolegiji za I. Semester

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
68755 Diofantske jednadžbe 30 15 0 4.0
79590 Ekspertni sustavi 30 30 0 5.0
87821 Jezični procesori 30 30 0 5.0
79334 Kriptografija 30 15 15 5.0
79284 Objektno orijentirano programiranje 30 30 0 6.0
79328 Operacijski sustavi 30 30 0 5.0
67192 Povijest matematike 30 0 0 3.0
79285 Računalne mreže 30 30 0 5.0
111893 Teorija igara 30 30 0 5.0
79324 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 30 0 5.0

II. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
67322 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 30 30 0 6.0
111895 Vjerojatnost 30 30 0 6.0
68444 Normirani prostori 30 30 0 6.0
68181 Algebra 30 30 0 6.0
68173 Uvod u diferencijalnu geometriju 30 30 0 6.0
8752 Izborni predmeti za II. Semester

 

Izborni predmeti za II. Semester

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79653 Analiza i oblikovanje raspodijeljenih sustava 30 0 30 5.0
67174 Financijska matematika 30 30 0 5.0
79586 Inteligentni agenti 30 30 0 5.0
79330 Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi 30 30 0 5.0
79333 Izračunljivost 30 15 0 5.0
79583 Numerička analiza 30 30 0 5.0
79327 Programiranje mrežnih aplikacija 30 30 0 5.0
79587 Računalna grafika 30 30 0 5.0

III. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
111896 Statistika 30 30 0 6.0
111897 Slučajni procesi 30 30 0 6.0
111898 Operatori na normiranim prostorima 30 30 0 6.0
68420 Diplomski seminar 0 0 15 1.0
8754 Izborni predmeti za III. Semester -> upisuje se 11 ECTS

 

Izborni predmeti za III. Semester

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
68755 Diofantske jednadžbe 30 15 0 4.0
79590 Ekspertni sustavi 30 30 0 5.0
87821 Jezični procesori 30 30 0 5.0
79334 Kriptografija 30 15 15 5.0
79582 Matematička teorija računarstva 45 15 0 5.0
79284 Objektno orijentirano programiranje 30 30 0 6.0
111899 Odabrana poglavlja topologije 45 0 15 6.0
79328 Operacijski sustavi 30 30 0 5.0
67192 Povijest matematike 30 0 0 3.0
79285 Računalne mreže 30 30 0 5.0
111893 Teorija igara 30 30 0 5.0
79324 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 30 0 5.0

VI. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
68432 Diplomski seminar 0 0 15 1.0
79591 Diplomski rad 0 0 10 30.0
8752 Izborni predmeti za IV. Semester

 

Izborni predmeti za IV. Semester

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
79653 Analiza i oblikovanje raspodijeljenih sustava 30 0 30 5.0
67174 Financijska matematika 30 30 0 5.0
79586 Inteligentni agenti 30 30 0 5.0
79330 Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi 30 30 0 5.0
79333 Izračunljivost 30 15 0 5.0
79583 Numerička analiza 30 30 0 5.0
79327 Programiranje mrežnih aplikacija 30 30 0 5.0
79587 Računalna grafika 30 30 0 5.0

Dokumenti

Plan i program (preddiplomski)
Kolegiji Odjela za matematiku (preddiplomski)
Plan i program (diplomski)
Kolegiji Odjela za matematiku (diplomski)
Teme završnih i diplomskih radova 2013./14. (Matematika)
Preduvjeti za upis kolegija (Matematika)