Seminar “How to get cited and be recognized?”

28. ruj. 2015. | 13:00 sati

U ponedjeljak, 28. rujna 2015. od 13:00 do 14,30 sati u Sveučilišnoj
knjižnici u Splitu, na četvrtom katu, Marko Zovko iz Thomson Reutersa
održati će seminar “How to get cited and be recognized?”

Seminar je namijenjen sveučilišnim nastavnicima, znanstvenicima,
istraživačima,studentima i knjižničarima.

Ulaz je slobodan.

Na seminaru će se predstaviti Thomson Reutersova platforma Web of Science
(WOS) koja sadrži relevantne časopise iz brojnih znanstvenih područja, u
sklopu koje su mogućnosti nalaženja citiranih referenci, zatim korištenje
Journal and Highly Cited Data za bibliometrijske procjene i vrednovanja,
bibliografski softver EndNote i korištenje pomagala ResearcherID i ORCID
ID za jedinstvenu identifikaciju autora.

 

Saznati možete više klikom na PDF.

How to get cited and be recognized