Section title

Description

OBRANE DIPLOMSKIH I ZAVRŠNIH RADOVA


Tamara Katić
21.09. 2015.
Informatika i Tehnika
Antonela Barnjak
21.09. 2015.
Informatika i Tehnika
Antonia Stojan
17.09. 2015.
Matematika i Fizika
Antonija Guberina
16.09. 2015.
Matematika i Informatika
Monika Koporčić
14.09. 2015.
Kemija
Matea Kalinić
11.09. 2015.
Matematika
Mijo Taslak
17.07. 2015.
Biologija
Adela Kadrić Dobrenić
16.07. 2015.
Fizika
Ana Radovan
16.07. 2015.
Fizika
Marija Gizdić
16.07. 2015.
Informatika
Maja Mrđen
15.07. 2015.
Fizika
Bruno Ziterbart
10.07. 2015
Informatika
Luca Olivari
10.07. 2015
Matematika
Josipa Vlašić
09.07. 2015.
Matematika i Informatika
Denis Dervović
08.07. 2015.
Informatika
Lukša Popović
03.07. 2015.
Biologija i Kemija
Marina Kečkemet
24.06. 2015.
Matematika i Informatika
Sanja Juras
24.06. 2015.
Matematika i Informatika
Ivana Vuković
16.06. 2015.
Matematika i Informatika
Ivo Duvnjak
19.06. 2015.
Informatika i Tehnika