O nama

Description

O NAMA

Biologija je egzaktna prirodna znanost koja istražuje strukture i funkcije živih sustava, počevši od molekula do viših integracijskih cjelina poput organizama, populacija i životnih zajednica. U suradnji sa Zavodom za kemiju izvodi dvopredmetni studij smjera Biologija i kemija. Program biologije obuhvaća temeljne biološke predmete uz praktični i terenski rad. Sudjeluje u izvođenju dijela nastavnog programa iz biologije na Sveučilišnom studiju Biologija i ekologija mora, na Visokoj učiteljskoj školi, Kemijsko-tehnološkom fakultetu, te na studiju konzervacije – restauracije na Umjetničkoj akademiji u Splitu      

Aktivnosti

Description

AKTIVNOSTI

PROJEKTI

  • Kserofiti i njihova biološka uloga
  • Genetička raznolikost kultiviranih i endemičnih biljaka Dalmacije
  • Ekološki uzgoj jestivih puževa roda Helix
 

MEĐUNARODNA SURADNJA

koordinacija međunarodnog COCOP projekta: “Razvoj poslijediplomske mreže u nastavi biologije” hrvatsko-slovenski bilateralni projekt: “Genetika Allium ampeloprasum kompleksa”

Djelatnici

Description

DJELATNICI

 

Studij

Description

STUDIJI

Studij Biologija i kemija dvopredmetni je studij i izvodi se tijekom deset semestara. Obuhvaća izučavanje predmeta biološke struke, metodike, te psihološko-pedagoških sadržaja. Sadržaji stručnih predmeta izvode se kroz obvezne i izborne predmete. Interdisciplinarnost studija očituje se kroz izradu diplomskog rada. Poslijediplomski studij iz didaktike prirodnih znanosti, usmjerenje Biologije, traje dvije godine. U provedbi nastave sudjeluju nastavnici Fakulteta, te ugledni stručnjaci iz zemlje i inozemstva. Magistarski rad je interdisciplinarnog sadržaja s naglaskom na užoj struci a u funkciji načina prijenosa znanja.


ZAPOŠLJAVANJE

  • u osnovnim i srednjim školama
  • u biološkim i kemijskim laboratorijima prehrambene i kemijske industrije
  • na poslovima zaštite okoliša
  • u zdravstvu
  • u znanstvenoistraživačkim laboratorijima
  • u prirodoslovnim i visokoškolskim ustanovama