Section title

Description

ABOUT US

O-namaRazvojem znanosti i tehnike primjena računala postaje sastavni dio većine ljudskih djelatnosti. Cilj našeg studija je osposobiti mlade stručnjake za aktivno sudjelovanje u obrazovanju novih naraštaja, kao i u razvoju i primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije. Odjel za Informatiku provodi nastavnički studij Informatike koji na razini preddiplomskoj razini priprema studente za rad u struci ili za nastavak studiranja na bilo kojem fakultetu koji nudi diplomski studij računarstva. Na diplomskoj razini studija pored stručnog dijela, vezanog uz područje informatike savladavaju se i vještine potrebne za uspješan rad sa ljudima, bilo da se radi o kolegama na poslu ili učenicima. Posebnost programa kojeg nudimo očituje se kroz pažljivo odmjerenu mješavinu teorije i prakse te struke i odnosa prema ljudima.

 

O-nama2Nastavnici Odjela za informatiku realiziraju nastavu na jednopredmentnom studiju Informatike, te u suradnji s nastavnicima drugih Odjela dvopredmetne studije nastavnog smjera Matematika i informatika, Informatika i tehnika, te Fizika i informatika. Nastavnici Odjela sudjeluju u realizaciji nastave preddiplomskog i diplomskog studija pri, Filozofskom fakultetu u Splitu i Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu. Sudjeluju u realizaciji poslijediplomske nastave poslijediplomskog sveučilišnog studija „Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“ koji je organiziran pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, te u realizaciji nastave na poslijediplomskim studijima pri Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. U suradnji sa županijskom Udrugom pedagoga tehničke kulture organiziraju i realiziraju tečajeve doškolovanja nastavnika osnovnih škola iz područja računarstva i informatike sa studentima redovito sudjeluju u provedbi županijskih natjecanja iz područja informatike za osnovne škole.

Section title

Description

 

ACTIVITIES

valert

V-ALERT: Virtual World for Awareness & Learning on Information Security


Cilj V-ALERT projekta je uspostavljanje svijesti i kulture vezane za područje informacijske sigurnosti kod različitih grupa korisnika informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), kao što su učenici, nastavnici, studenti, profesori i zaposlenici poduzećima, podizanjem svijesti i uvježbavanjem putem inovativnog alata za e-učenje. U kontekstu projekta razvit će se on-line 3D virtualno okruženje za učenje (engl. Virtual World Learning Environment, VWLE) koje će simulirati scenarije vezane za prijetnje u području informacijske sigurnosti iz stvarnog svijeta, omogućavajući tako stjecanje znanja o mogućim rizicima i prijetnjama ali u sigurnom okruženju. Okruženje će testirati sve grupe korisnika iz pet zemalja Bugarske, Cipra, Grčke, Hrvatske i Srbije. Saznajte više na: http://v-alert.eu/
digiskills1

DigiSkills: Network for the Enhancement of Digital Competence Skills


DigiSkills projekt ima za cilj okupiti i dalje razvijati sadržaje, usluge, pedagogije i prakse za cjeloživotno učenje, kako u primarnom, sekundarnom i fakultetskom obrazovanju tako i u obrazovanj odraslih, formuliranjam scenarija korištenja platformi i alata za učenje koje će biti testirani sa stvarnim korisnicima iz osam zemalja (Austrija, Belgija , Grčka, Hrvatska, Poljska, Španjolska, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo), i vrednovani u smislu njihovog utjecaja, s posebnim naglaskom na institucionalne i pedagoške inovacije. Na taj način, DigiSkills mreža adresira nužnost razvijanja integrativnog pristupa primijenjenog kod prikupljanja i diseminacije najbolje prakse (engl. best practice) koja uz pomoću inovativne prakse učenja i podučavanja promiče učenje uz pomoć informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). Saznajte više na: http://www.digiskills-project.eu/
HERITAGE je istraživačka grupa unutar Odjela za informatiku čija područja istraživanja uključuju:
  • interakciju računala i čovjeka
  • umjetnu inteligenciju
  • sustave e-učenja
  • evaluacijske metode i tehnike
  • učenje programiranja
  • ontologije
Za više informacija posjetite službene stranice HERITAGE grupe.

Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (AC & NL Tutor)


Ishod projekta uključuje razvoj gotovo potpuno automatiziranog inteligentnog tutorskog sustava za učenje i poučavanje u proizvoljnom deklarativnom područnom znanju uz komunikaciju na prirodnom jeziku. Automatizacija će se odraziti u generiranju i prilagodbi znanja o učeniku, kao i znanja o metodama poučavanja. Oblikovanje područnog znanja u modulu stručnjaka će također biti automatizirano (računalni stručnjak koristi ekstrakciju računalog znanja), umjesto ručne (živi stručnjaci oblikuju područno znanje). Štoviše, stvaranje, odabir, sekvenciranje i prezentacija elemenata računalom oblikovanih nastavnih sadržaja će biti u potpunosti automatiziran. Obrada prirodnog jezika će se primjenjivati tijekom dvosmjerne komunikacije u svim fazama učenja, poučavanja i testiranja znanja. Oblikovanje nastave u ovom sustavu će ponuditi nekoliko scenarija učenja, podučavanja i testiranja učenikova znanja.

Student activities

Studenti na PMF fakultetu imaju priliku raditi na zanimljivim projektima koje kasnije prezentiraju na raznim festivalima kao što su Festival Znanost te Noć Istraživača. Osim toga studenti su uključeni i u rad Odjela kako u istraživanjima tako i tehničkim projektima. Studenti nastavnog smjera informatike imaju priliku vježbati svoje nastavničke sposobnosti kroz demonstrature na raznim predmetima. Dakako djelatnici Odjela su uvijek na raspolaganju studentima za neke njihove osobne projekte.

Section title

Description

 

THE STAFF

Ivica Boljat

pročelnik odjela, docent ivica.boljat@pmfst.hr

Saša Mladenović

prodekan za nastavu, docent sasa.mladenovic@pmfst.hr

Marko Rosić

redoviti profesor marko.rosic@pmfst.hr

Andrina Granić

redoviti profesor andrina.granic@pmfst.hr

Ani Grubišić

docent ani.grubisic@pmfst.hr

Branko Žitko

docent branko.zitko@pmfst.hr

Tonći Dadić

viši predavač tonci.dadic@pmfst.hr

Jelena Nakić

predavač jelena.nakic@pmfst.hr

Divna Krpan

predavač divna.krpan@pmfst.hr

Goran Zaharija

znanstveni novak goran.zaharija@pmfst.hr

Marin Aglić Čuvić

asistent
maragl@pmfst.hr

Hrvoje Kalinić

docent hrvoje.kalinic@pmfst.hr

Section title

Description

 

STUDY OF INFORMATICS

 

Na studiju informatike se stječu teorijska i praktična znanja za planiranje, projektiranje, izvedbu, testiranje, optimizaciju, puštanje u pogon i podršku korisniku tijekom eksploatacije. Ta znanja su dovoljna za stvaranje i uspješno vođenje tvrtki za razvoj programske podrške, osmišljavanje novih proizvoda programske podrške namijenjenih izvozu te stvaranje i prezentiranje poslovnih planova i dizajna produkata investitorima i kupcima. Pored navedenog, kroz kolegije vezane uz pedagoško didaktičko metodičke kompetencije, studenti diplomskog studija osposobljeni su za provođenje nastave u osnovnim i srednjim školama.

Cilj studija je proširiti ponudu informatičkih studija Sveučilišta u Splitu novim i atraktivnim programom temeljenom na interdiscipliniranom pristupu, te stvoriti stručnjaka koji je tražen na tržištu. Studenti koji završe ovaj studij su nastavnici koji su ujedno informatičari, a i informatičari koji su ujedno nastavnici.