Section title

Description

O ODJELU

 

Kemija je temeljna znanost koja objašnjava zakonitosti pojava u prirodi. Kao suvremena znanost prisutna je u ekologiji, farmakologiji, medicini, tehnologiji, te nizu drugih interdisciplinarnih područja.

U suradnji sa Zavodom za biologiju izvodi dvopredmetni studij nastavnog smjera Biologija i kemija. Program kemije obuhvaća temeljne kemijske predmete s posebnim naglaskom na praktičnom radu studenata te suvremenim metodama i oblicima rada u nastavi kemije.

Sudjeluje u izvođenju dijela nastavnog programa iz kemije pri Sveučilišnom studiju Biologija i ekologija mora, te na studiju Konzervacija – restauracija na Umjetničkoj akademiji u Splitu.

Sudjeluje u izvođenju programa međunarodnog studija “Znanost i tehnologija okoliša”, zajedničkog studija Sveučilišta u Moliseu (Italija), Valahia Sveučilišta u Trgovistu (Rumunjska) i Sveučilišta u Splitu (Hrvatska). Na studiju se izučavaju različiti aspekti zaštite okoliša, a nastava se izvodi uporabom suvremenih informacijskih tehnologija.


Section title

Description

AKTIVNOSTI

 

Profesori i suradnici Zavoda za kemiju:

  • sudjeluju u suvremenim istraživanjima iz temeljne kemijske i biokemijske znanosti
  • surađuju s raznim znanstvenoistraživačkim ustanovama u zemlji i svijetu
  • tijekom studija studenti se uvode u znanstvenoistraživački rad kroz izborne predmete, seminarske radnje i diplomski rad.

PROJEKTI:

Oligomerni proteini: dinamika proteinske konformacije


MEĐUNARODNA SURADNJA:

Njemačko-hrvatski projekt: Multienzimski sustavi; slovensko-hrvatski projekt: Novi ugljikovi materijali.


Section title

Description

DJELATNICI

 

Viljemka Bučević
Popović

doc. dr. sc.
viljemka@pmfst.hr

Stjepan Orhanović

doc. dr. sc.
stipe@pmfst.hr

Roko Vladušić


viši predavač
vladusic@pmfst.hr

Renata Odžak

doc. dr. sc.
rodzak@pmfst.hr

Nenad Vuletić


asistent
nenad.vuletic@pmfst.hr

Matilda Sprung

dr. sc.
viši asistent
msprung@pmfst.hr

Maja Pavela Vrančić

prof. dr. sc.
pavela@pmfst.hr

Ivica Ljubenkov

doc. dr. sc.
iljubenk@pmfst.hr

Ivana Opačak

asistent
ivana.opacak@pmfst.hr

Ivana Anđelić


asistent
ivana.andelic@pmfst.hr

Barbara Soldo

znanstveni novak
asistent
barbara@pmfst.hr

Section title

Description

STUDIJ

Studij Biologije i kemije izvodi se kroz deset semestara. Obuhvaća izučavanje kemije i biologije, osnova matematike, fizike, informatike, metodike, te predmeta psihološko-pedagoških sadržaja. Cilj studija je suvremeni pristup prirodoslovnim sadržajima, te uspješno i odgovorno prenošenje stečenog znanja nastava se izvodi kroz obvezne i izborne predmete. Interdisciplinarnost se očituje u diplomskom radu koji student upisuje u završnoj godini studija. Poslijediplomski studij iz didaktike prirodnih znanosti, usmjerenje Kemije, traje dvije godine. U provedbi nastave sudjeluju nastavnici Fakulteta te ugledni stručnjaci iz zemlje i iz inozemstva. Magistarski rad je interdisciplinarnog sadržaja s naglaskom na užoj struci, a u funkciji načina prijenosa znanja.

 

ZAPOŠLJAVANJE

  • u osnovnim i srednjim školama
  • u biološkim i kemijskim laboratorijima prehrambene i kemijske industrije
  • na poslovima zaštite okoliša
  • u zdravstvu
  • u znanstvenoistraživačkim laboratorijima
  • u prirodoslovnim i visokoškolskim ustanovama