Section title

Description

ABOUT US

In the scope of this study at the Faculty of Science, future proffesors will gain fundemental skills about all educational and nurture processes, with better understanding of the difficulties in learning new things, and they will be better equipped with these difficulties by finding multiple answers to all problems which could arise.

The scientists of the institution equip students for :

  • Understanding the role of sociology, psychology and pedagogical perusals in explaining multiple study related apparitions
  • Using foreing literature
  • Facilitate classes
  • Working in schools, to be well equipped for nurturing alongside education capacities

For students to be succesful, they need to develop:

  • Confidence
  • Creativity
  • Responsibility
  • Communication skills
  • Tolerance

Section title

Description

THE STAFF

Section title

Description

STUDY

STRANI JEZICI

  jezici   Za studente prirodnih i tehničkih znanosti učenje stranog jezika u struci ima važno značenje jer im omogućava razumijevanje ali i pisanje znanstvenih i stručnih tekstova na stranom jeziku. Osim engleskog jezika koji je u znanosti već desetljećima nezaobilazan, studentima pružamo mogućnost učenja i njemačkog jezika u struci, čime im omogućavamo ne samo široku naobrazbu već i mogućnost nastavka školovanja u zemljama njemačkog govornog područja.

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

  tjelesni   Program kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura I, II, III i IV u okviru Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu izrađen je i usklađen sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Hrvatskom obrazovnom standardu za osnovno i srednje obrazovanje te smjernicama Bolonjskog procesa.U izradi programa uvažavana su dosadašnja iskustva predavača, analiza rezultata interesa studenata za pojedine kineziološke aktivnosti, smjernice razvoja modula tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju i osnovne značajke međuprogramske povezanosti.

PSIHOLOGIJSKA SKUPINA KOLEGIJA

  psihologija Psihologija koja se najjednostavnije definira kao znanost o psihičkim procesima i ponašanju ima važnu ulogu u otkrivanju i razumijevanju načina na koji funkcionira ljudski mozak. Upoznavanjem temeljnih pojmova iz psihologije pomoći će budućim nastavnicima prirodnih znanosti u svom profesionalnom radu s djecom i mladima u sustavu obrazovanja. Psihologijska skupina kolegija podijeljena je na obvezne i izborne kolegije čiji je zadatak senzibilizirati studente za teme iz djelokruga ljudskog ponašanja.

PEDAGOŠKO-DIDAKTIČKO OBRAZOVANJE

didaktika Program pedagoško-didaktičkog obrazovanja ima temeljno značenje jer se njime ostvaruju temeljne pedagoško-didaktičke kompetencije kojima, uz druge kolegije ovog modula, magistar obrazovanja mora raspolagati kako bi kompetentno mogao obnašati poziv koji je odabrao. Znanja i kompetencije stečene savladavanjem sadržaja pedagoško-didaktičkih kolegija omogućit će budućim magistrima obrazovanja da pedagoške fenomene i probleme sagledaju interdisciplinarno te ih u tom svjetlu tretiraju i rješavaju.